Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu na mapie polskich uczelni znajduje się już ponad 15 lat.

W pięciu Instytutach PWSTE w Jarosławiu: Ekonomii i Zarządzania, Humanistycznym, Ochrony Zdrowia, Stosunków Międzynarodowych i Inżynierii Technicznej kształci się 3 847 studentów, z których 1 447 otrzymuje stypendia.

JESTEŚMY NOWOCZEŚNI, stawiamy na rozwój studentów i dbamy o ich przyszłość. Nasza Uczelnia proponuje swoim studentom kształcenie na 29 specjalnościach w ramach 16 kierunków studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, zarządzanie, europeistyka, turystyka i rekreacja, administracja - NOWOŚĆ, filologia angielska, pedagogika, kosmetologia, pielęgniarstwo, praca socjalna (3-letnie studia licencjackie) oraz budownictwo, elektronika i telekomunikacja, geodezja i kartografia, informatyka, gospodarka przestrzenna (3,5-letnie studia inżynierskie). Wybierając naszą Uczelnię, młodzi ludzie mają możliwość studiowania na najwyższym poziomie.

Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu w dniu 26 lipca 2013 r. otrzymał decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku zarządzanie.

Natomiast Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2014 r. uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku PEDAGOGIKA w systemie stacjonarnym (bezpłatnie) i niestacjonarnym. Studia trwają 2 lata (4 semestry).

 

kierunki studiów

OFERTĘ WCIĄŻ ROZWIJAMY i dostosowujemy do potrzeb rynku i zainteresowań naszych studentów. W roku 2010 uzyskaliśmy zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie ciekawych kierunków studiów, jakimi są kosmetologia oraz elektronika i telekomunikacja. Natomiast w 2011 r. wzbogaciliśmy ofertę o nowe kierunki, takie, jak: finanse i rachunkowość, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz gospodarkę przestrzenną. Od 2014 r. naszą nowością jest administracja.

absolwenci

STAWIAMY NA PROFESJONALIZM w każdej dziedzinie. Przede wszystkim w zakresie kształcenia naukowego i dydaktycznego młodzieży, która ma ograniczony bądź utrudniony dostęp do edukacji. Studiowanie w PWSTE w Jarosławiu (dawnej PWSZ w Jarosławiu) jest dla nich ogromną szansą na zdobycie nieocenionych kwalifikacji zawodowych, dzięki którym mogą w sposób świadomy kreować swoją przyszłość.

dyplom

TWORZYMY ZAPLECZE ŚWIETNYCH SPECJALISTÓW z wyższym wykształceniem, którzy, dzięki fachowej wiedzy i konkretnym umiejętnościom zawodowym dbają o rozwój regionu i kraju, znajdują zatrudnienie w sektorze gospodarczym, turystycznym, medycznym i budowlanym. Dzięki doskonałej kadrze naukowej z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, czy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Uniwersytetu Rzeszowskiego nasi studenci uzyskują profesjonalną wiedzę i najlepsze umiejętności.

JESTEŚMY UCZELNIĄ INNOWACJI - przed nami duże przedsięwzięcia związane ze stworzeniem najnowocześniejszej sieci teleinformatycznej. Dbamy również o środowisko - projekt instalacji solarnych na budynkach dydaktycznych i uczelnianym akademiku znacznie podniósł efektywność zużycia energii. Obie inicjatywy zostały bardzo pozytywnie ocenione i na ich realizację otrzymamy wysokie dofinansowanie ze środków unijnych.

praktyki studenckieKAŻDY STUDENT MA MOŻLIWOŚĆ rozwijania swoich pasji, talentów i zainteresowań w kołach naukowych i organizacjach studenckich. Dzięki programowi Erasmus+ i podpisanym umowom partnerskim z uczelniami w Polsce i za granicą, nasi studenci mogą uczestniczyć w wymianach studenckich i zwiedzać świat. Członkowie Studenckiego Koła Europeistyki mają szansę na odbycie staży w Parlamencie Europejskim.

bibliotekaOFERUJEMY NASZYM STUDENTOM nowoczesne, wyposażone w sprzęt najnowszej generacji laboratoria i sale wykładowe. Zyskuje na tym przede wszystkim jakość kształcenia, której poziom stale podnosimy. W 2011 r. do użytku studentów i mieszkańców miasta została oddana nowoczesna i w pełni skomputeryzowana Biblioteka. Zakończyliśmy remont kolejnego budynku dla kierunku Geodezja i Kartografia. W dalszej kolejności planujemy oddanie Centrum Kultury Akademickiej.

 

 

 

 

 

baza sportowaDo dyspozycji studentów oddaliśmy nowoczesną i funkcjonalną bazę sportową, boiska do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i tenisa. Doskonale wyposażone: Hala Sportowa, Siłownia, Hala Sportów Walki i Studio Ćwiczeń Rehabilitacyjno-Rekreacyjnych to tylko niektóre z możliwości, które zapewniamy naszym studentom. Czeka na nich prężnie działający AZS, z różnymi sekcjami prowadzonymi przez doświadczonych, świetnie wykwalifikowanych trenerów.

Nasza Uczelnia szybko reaguje na inicjatywy oraz potrzeby regionalnych środowisk gospodarczych, edukacyjnych i kulturalnych. Stawia sobie za cel edukację na wysokim poziomie oraz zaangażowanie w życie lokalne Jarosławia i jego mieszkańców.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu została powołana w 1998 r. na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych. 4 grudnia 2010 r. na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych (Dz. U. z 2010, Nr 217, poz. 1430) zmieniliśmy nazwę Uczelni z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu na Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu (PWSTE).

Nowa nazwa to dla nas wielkie wyzwanie, ale jednocześnie motywacja do podejmowania kolejnych. Kierunek zmian odpowiada potrzebom młodych ludzi z regionu, Polski i świata. To z myślą o nich poszerzamy ofertę o inżynierskie studia techniczne. Inwestujemy w swój własny rozwój, ale przede wszystkim w kształtowanie kreatywnych młodych ludzi, którzy odnajdą się na dzisiejszym rynku pracy.