foto-miniatura

Studentki PWSTE z Jarosławia: Marliena Kovalska i Nadiia Myslytska spędzają semestr letni roku akademickiego 2022/2023 w Institute of Technology and Business in České Budějovice w Czechach studiując w ramach programu Erasmus+.

Dział Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu wysyła studentów na zagraniczne studia do krajów Unii Europejskiej, gdyż korzyści z pobytu w uczelni partnerskiej są ogromne. Wyjazdowi towarzyszy zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających późniejsze zaistnienie na rynku pracy oraz realizację planów zawodowych.

Mobilność pomaga złamać rutynę dotychczasowego studiowania i mobilizuje do aktywności, natomiast podróżowanie zmienia perspektywę postrzegania otaczającego nas świata i umożliwia lepsze poznanie samego siebie. Rozwijane są zdolności adaptacyjne – można poznać inną kulturę i zawrzeć nowe znajomości z całego świata. Zagraniczne studia wzmacniają wartość dyplomu, z kolei uzyskane za granicą doświadczenie stanowczo zwiększa szanse na zatrudnienie.