foto-miniatura

W dniach 26-30 czerwca 2023 r. Dział Współpracy Międzynarodowej PWSTE gościł partnerów reprezentujących biuro zagraniczne Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franko w Ukrainie, wieloletniego partnera jarosławskiej Uczelni.

Dr Olha Vernei i Iryna Bubryak uczestniczyły w programie szkoleniowym przygotowanym przez mgr Magdalenę Bojarską, Instytucjonalnego Koordynatora Programu Erasmus+ i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej.

Celem mobilności było zdobycie wiadomości związanych z organizacją pracy i zapoznanie się ze stosowanymi procedurami uczelni partnerskiej poprzez obserwację codziennej pracy koordynatora, jak również wymiana najlepszych praktyk pomiędzy działami zaangażowanymi w organizację mobilności studentów i pracowników.

Goście skorzystali z programu Erasmus+ rozszerzającego zakres dotychczasowych działań o kraje spoza Unii Europejskiej w rozumieniu mobilności edukacyjnej studentów i pracowników uczelni wynikającej ze współpracy PWSTE w Jarosławiu z krajami partnerskimi.

Na zakończenie pobytu w imieniu JM Rektora PWSTE, prof. ucz. dr. hab. Krzysztofa Rejmana wręczony został dyplom poświadczający udział w kilkudniowym programie szkoleniowym.