foto-miniatura

Klaudia Kowalik, studentka geodezji i kartografii PANS w Jarosławiu jest kolejną osobą biorącą udział w wyjeździe w ramach programu Erasmus+, którego celem była praktyka zawodowa zorganizowana we włoskiej uczelni partnerskiej Polytechnic University of Bari.

Celem mobilności był staż z konkretnie zaplanowanym programem, adekwatnym do kierunku studiów, dostosowanym do potrzeb rozwoju osobistego oraz zintegrowanym z programem studiów. Program opracowano wspólnie z kadrą akademicką, biorącą udział w wyjeździe.

Za kompleksową realizację wydarzenia od strony administracyjnej i merytorycznej odpowiadała mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i Instytucjonalny Koordynator Programu Erasmus+ w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Wśród korzyści dla studentów wyjazd z Erasmusem+ poprawia umiejętności językowe i interpersonalne oraz umiejętności pracy w zespole międzykulturowym oraz wpływa na lepsze rozumienie kultury kraju goszczącego. Uczestnicy nabywają wysoko cenione przez przyszłych pracodawców umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kreatywności.