foto-miniatura

Damian Kuper, student zarządzania wraz z dwoma kolegami z roku i koleżanką z administracji z PANS odbyli wakacyjną praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+ w Grecji. Sezon wakacyjny był bardzo udany pod względem wyjazdów studentów i absolwentów na zagraniczne praktyki z programem Erasmus+. Wybieranymi destynacjami były Włochy, Grecja i Słowacja. Na wyjazdy decydowali się także reprezentanci filologii angielskiej, bezpieczeństwa wewnętrznego na poziomie magisterskim oraz geodezji i kartografii.

Nasi studenci i absolwenci zdobywali doświadczenia zawodowe we wspaniałym greckim kurorcie, otrzymując jednocześnie stypendium z programu Erasmus+. Wcześniej Damian studiował w Portugalii – także z programem Erasmus+. Poza pracą - praktyki zagraniczne Erasmus+ umożliwiają poznawanie kultury innego kraju. Dział Współpracy Międzynarodowej wysyła studentów na zagraniczne praktyki do krajów Unii Europejskiej. Wśród korzyści wyjazdu wymienić należy możliwość uznania jej przez uczelnię wysyłającą jako obowiązkową, czyli określoną programem studiów, którą każdy student musi odbyć – tak jest w przypadku studentów administracji i zarządzania oraz geodezji i kartografii. Podczas wyjazdu studenci wzbogacają się o praktyczne umiejętności ułatwiające zaistnienie na rynku pracy, jak również doskonalą umiejętności komunikacyjne. Praktyki zawodowe, to także czas wolny, poznawanie nowej kultury czy kuchni, ale i nowe przyjaźnie oraz niezliczona ilość wspomnień.