20160427

W dniu 27 kwietnia 2016 r. studenci drugiego roku informatyki PWSTE w Jarosławiu, szczególnie Filip Kuca i Mateusz Krupa jako jedyni reprezentanci z Polski aktywnie uczestniczyli w telekonferencji “Research is hope. Research connects” zorganizowanej przez Niemiecką Agencję Kosmiczną, DLR - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Podczas spotkania, w które zaangażowano naszą Uczelnię z inicjatywy Dyrektor Instytutu Inżynierii Technicznej, doc. dr Justyny Stasieńko oraz naszego absolwenta i byłego pracownika Marka Szypuły - uczestnicy mieli okazję zaobserwować poszczególne etapy pracy Centrum Kontroli Lotów (LCC).

Obok przedstawicieli PWSTE na zaproszenie Niemieckiego Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki (DLR) odpowiedziała ponadto młodzież z Egiptu (Cairo University), Grecji (German School of Thessaloniki) oraz Włoch (Università di Palermo), Namibii (Deutsche Höhere Privatschule Windhoek), USA (Saint Joseph Academy, Cleveland, OH) i Hiszpanii (German School "Euroscola", Palma de Mallorca). Z Auli Niebieskiej Biblioteki naszej Uczelni z Niemiecką Agencją Kosmiczną połączyli się również studenci informatyki zainteresowani szczegółami misji Rosetta.
Pracownicy LCC zaprezentowali istotne kwestie związane z planowaniem operacji Rosetta, wskazując na poszczególne fazy misji i w konsekwencji samej operacji lądowania na komecie. Przedstawione zostały wyniki przeprowadzonych badań naukowych, a łączącym się za pośrednictwem Internetu uczestnikom umożliwiono zadawanie pytań i interaktywną dyskusję. Koordynatorem wydarzenia był Jerzy Żywicki, pracownik zlokalizowanego w Kolonii, Centrum Kontroli Lotów DLR.
W organizację wydarzenia zaangażował się Dział Współpracy Międzynarodowej z mgr Magdaleną Bojarską oraz Instytut Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z mgr. Markiem Zarychtą.


oprac. mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu