20160418 22 Wilno Erasmus

W dniach 18-22 kwietnia 2016 r. w ramach Programu Erasmus+ Instytut Ochrony Zdrowia PWSTE w Jarosławiu gościł nauczycieli akademickich z Kolegium Wileńskiego (University of Applied Sciences). Doc. dr Zyta Kuzborska i mag. Snežana Budrikiené zwiedziły naszą Uczelnię, spotykając się z Wicedyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia, dr Martą Cebulak oraz wykładowcami, zaangażowanymi we współpracę międzynarodową, jak ks. prof. nadzw. dr hab. Janusz Mierzwa z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, twórca kierunku praca socjalna w naszej Uczelni. Podczas dyskusji omówiono ramy przyszłej współpracy w dziedzinie organizacji konferencji, czy też wspólnych publikacji.

W trakcie wizyty uczestniczki wymiany koordynowanej ze strony Instytutu Ochrony Zdrowia przez dr Annę Muzyczkę wygłosiły prelekcje poświęcone zakażeniom szpitalnym, segregacji odpadów medycznych, a także związane z funkcjonowaniem Kolegium Wileńskiego. W czasie pobytu w Jarosławiu zwiedziły poszczególne jednostki Kampusu naszej Uczelni oraz Centrum Opieki Medycznej.
Doc. dr Zyta Kuzborska reprezentująca dodatkowo Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina (Vilniaus Gedimino technikos universitetas) prowadzi zajęcia z podstaw pielęgniarstwa, a także z zakresu chorób wewnętrznych i geriatrii. Z kolei mag. Snežana Budrikiené, związana również z Uniwersytetem Wileńskim (Vilniaus universitetas) uczy praktycznych podstaw pielęgniarstwa.
Panie podkreśliły bardzo dobre i nowoczesne wyposażenie naszych laboratoriów, były zachwycone uczelnianą biblioteką, a przede wszystkim ciepłym przyjęciem pracowników Instytutu Ochrony Zdrowia, Działu Współpracy Międzynarodowej i Centrum Opieki Medycznej.


oprac. mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu