AIESEC

W dniu 31 maja 2016 r. na zaproszenie Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu odpowiedzieli przedstawiciele Lokalnego Oddziału AIESEC w Rzeszowie, największej globalnej organizacji studenckiej realizującej od 68 lat program międzynarodowych programów praktyk i wolontariatów w ponad 120 krajach. Uczestnikami spotkania byli studenci wszystkich kierunków naszej Uczelni, którym umożliwiono zaangażowanie w realizowane przez AIESEC projekty.

Podczas merytorycznego, ale i entuzjastycznego spotkania informacyjnego przedstawiciele AIESEC POLSKA przekazali najistotniejsze informacje dotyczące organizacji. Omówili możliwości, które przynosi, zwracając uwagę na jej cele, misję i wizję. Ponadto podzielili się własnymi doświadczeniami, prezentując przykładowe oferty wyjazdów oraz kraje partnerskie AIESEC, obecnej w największych ośrodkach akademickich, gdzie poprzez realizowane projekty i pracę zespołową umożliwiają studentom rozwój personalny i profesjonalny.
W Jarosławiu gościliśmy Magdalenę Perec, Przewodniczącą Lokalnego Oddziału AIESEC w Rzeszowie oraz Sabinę Kliś, Wiceprzewodniczącą ds. Międzynarodowego Programu Praktyk, będącą osobą kontaktową dla osób zainteresowanych wyjazdem na praktyki Global Talents oraz wolontariat Global Citizen i Daniela Sokół, Wiceprzewodniczącego ds. Finansów, a także Monikę Uchman, koordynatora projektu Global Talents. Nasi goście promowali postawę przedsiębiorczości oraz umiejętności komunikacyjne, które generują przyszłych liderów, kształtujących w sposób odpowiedzialny lokalne otoczenie.
Realizowane projekty, jak np. Host Family wpływają na szerzenie zrozumienia międzykulturowego w lokalnych społecznościach, dostarczając młodym ludziom profesjonalnych doświadczeń oraz wspomagając ich rozwój osobisty. AIESEC’OWCY zajmują się dostarczaniem doświadczeń przez międzynarodowe wymiany, a realizowane przez nich projekty mają kształtować rozwój osobisty praktykanta. Dzięki temu wypełniają swoją wizję: pokój i pełne wykorzystanie potencjału ludzkiego. Ich głównym celem jest również kreowanie liderów.
Podczas spotkania zaprezentowany został program praktyk profesjonalnych Global Talents, który umożliwia młodym ludziom zdobycie umiejętności przydatnych w kształtowaniu przyszłej kariery, wykorzystując wiedzę zdobytą na studiach. Praktyki trwają od 6 tygodni do 18 miesięcy i są podzielone na cztery obszary rozwoju: Education, Entrepreurship, IT i Marketing. Omówiono jednocześnie Global Citizen, czyli międzynarodowy program wolontariatów trwających od 6 do 12 tygodni poprzez rozwiązywanie aktualnych problemów świata w 3 głównych obszarach: Culture & Education, Health, Social Marketing. Zwrócono uwagę na płynące z nich korzyści, jak profesjonalne doświadczenie, wielokulturowe środowisko, rozwój osobisty, samorealizacja, przedsiębiorczość, ale też poprawa znajomości języków obcych oraz wykorzystanie w praktyce wiedzy teoretycznej.
Tego dnia zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy PWSTE w Jarosławiu i AIESEC Polska Komitet Lokalny Rzeszów, którego celem jest stworzenie warunków, umożliwiających kooperację obu stron przy realizacji promocji projektów oraz rozwoju działalności statutowej Stowarzyszenia AIESEC Polska. Mowa tu o kształceniu studentów i absolwentów szkół wyższych, poszerzaniu wiedzy i świadomości w zakresie problemów społeczno-ekonomicznych oraz umożliwianiu studentom zdobywania doświadczeń praktycznych.
Stowarzyszenie AIESEC Polska Komitet Lokalny Rzeszów w ramach współpracy zobowiązało się do przesyłania Działowi Współpracy Międzynarodowej informacji promocyjnej w postaci grafik, stworzonych wydarzeń oraz tekstów, a także nawiązania współpracy nad wdrożeniem projektu „TOP STUDENT”, umożliwiającym wyjazdy studentów PWSTE na praktyki zagraniczne. Uczelnia zadeklarowała gotowość do informowania studentów o bieżących wydarzeniach oraz ofertach wyjazdów zagranicznych nadsyłanych z AIESEC. Dodatkowo na stronach internetowych obu instytucji umieszczone zostaną informacje o bilateralnej współpracy.

Powitania uczestników oraz zaproszonych gości dokonała mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, z której inicjatywy doszło do nawiązania współpracy. Spotkanie zostało otwarte przez doc. dr Dorotę Dejniak, Prorektor ds. Dydaktycznych. Uczestniczył w nim również dr inż. Ryszard Pukała, Prorektor ds. Studenckich, a także Dyrektorzy Instytutów i wykładowcy PWSTE w Jarosławiu.


________________________________________
oprac. mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu

indeks.pngNAGRANIE Z WYDARZENIA