20160919 23

W dniach 19-23 września 2016 r. PWSTE w Jarosławiu przystąpiła do realizacji projektu bezpłatnego kursu języka polskiego dla obcokrajowców. Organizatorem wydarzenia, w ramach którego zaplanowano także ciekawą ofertę pozadydaktyczną była mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej. Wśród kursantów przeważała młodzież pochodząca z Ukrainy (Jaworów, Czerniowce, Mościska, Lwów, Złoczów, Iljicziwsk, Hłynyci, Czortków, Lisznia), aczkolwiek na zajęcia uczęszczał także przedstawiciel Hiszpanii. Dla słuchaczy została przygotowana oferta intensywnego kursu języka polskiego. Wśród kierunków wybranych przez sąsiadów zza wschodniej granicy znalazły się: bezpieczeństwo wewnętrzne, filologia angielska, kosmetologia, informatyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie I i II stopnia oraz elektronika i telekomunikacja.

W czasie pobytu uczestnikom zaprezentowano naszą multimedialną bibliotekę, jak też bogatą infrastrukturę sportową oraz nowoczesny i najbardziej malowniczy Kampus na Podkarpaciu, czyli: siłownię, salę fitness, korty tenisowe, boisko do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki oraz studio ćwiczeń rehabilitacyjno-rekreacyjnych. Studenci obejrzeli również wyposażone w sprzęt najnowszej generacji sale wykładowe, pracownie komputerowe i nowoczesne laboratoria wytrzymałości materiałów, fizyki budowli i technologii betonu, a także kosmetologii pielęgnacyjnej oraz wizażu i stylizacji.
Celem organizowanej inicjatywy było kształcenie poprawności w zakresie języka polskiego na takim poziomie zaawansowania, który umożliwi sprawne porozumiewanie się podczas studiów w naszej Uczelni.
Edukacyjny projekt realizowany przez Dział Współpracy Międzynarodowej stanowił niepowtarzalną sposobność do nauki języka polskiego przez obcokrajowców, a przy tym poznania historii i kultury naszego miasta. Był zarazem istotnym elementem w kształtowaniu wzajemnej przyjaźni oraz perspektywy współpracy na płaszczyźnie kultury.
W ramach organizowanej przez jarosławską Uczelnię szkoły zaplanowano zajęcia dydaktyczne, na które składały się codzienne spotkania z lektoratu języka polskiego, które poprowadzili mgr Jacek Szczypta i mgr Switłana Panast oraz bogata oferta pozadydaktyczna.
Ukończenie szkoły w założeniu organizatorów ma ułatwić podjęcie nauki w PWSTE w Jarosławiu. Intensywny kurs języka polskiego został opracowany z myślą o osobach, które pragną osiągnąć szybkie postępy w nauce.
Uroczystego wręczenia certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności językowe młodzieży, która rozpocznie od października studia w PWSTE dokonała Prorektor ds. Dydaktycznych, doc. dr Dorota Dejniak.
Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu kursu języka polskiego dla obcokrajowców w dniach 19-23 września 2016 r. kieruje w stronę: lektorów prowadzących zajęcia: mgr. Jacka Szczypty i mgr Switłany Panast, opiekuna: mgr Urszuli Pietrzyk, oprowadzającej po zabytkach miasta Jarosławia – dr Beaty Jagieły oraz przewodnika po podziemnej trasie turystycznej dr Marcina Warchoły, a także pracowników Studium Wychowania Fizycznego oraz wszystkich Instytutów i Biblioteki, którzy prezentowali w tych dniach zalety studiowania na poszczególnych kierunkach.


________________________________________
oprac. mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu