20160722

Poprzedzające Światowe Dni Młodzieży - Dni w naszej Diecezji zainaugurowało zawiązane wspólnoty na terenie Kampusu PWSTE poprzedzone powitaniem ze strony Starosty Jarosławskiego, Tadeusza Chrzana, Burmistrza Miasta Jarosławia, Waldemara Palucha oraz JM Rektora, prof. nadzw. dra hab. Krzysztofa Rejmana i Archiprezbitera Jarosławskiego, ks. Prałata Andrzeja Surowca.
W ramach wydarzenia odśpiewano hymny Włoch, Gabonu i Polski. Następnie wszyscy goście, wśród których znalazło się kilkaset osób, przeszli do bibliotecznych auli, gdzie odbyła się projekcja filmu o naszym mieście i powiecie.

Akcentem podsumowującym atrakcje tego dnia była procesja światła ulicami miasta z Parafii Chrystusa Króla na jarosławski Rynek, którą poprzedziło nabożeństwo adoracyjne – Wieczór Chwały.