20160503

W dniu 3 maja 2016 r. studenci naszej Uczelni mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu ze studentami z zagranicy, którzy przebywali na semestralnym i dwusemestralnym stypendium w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu w ramach programu Erasmus +.

Na zakończenie roku akademickiego z zaproszenia Działu Współpracy Międzynarodowej skorzystali studenci europeistyki wyjeżdżający na Erasmusa+ na Łotwę w roku akademickim 2016/2017 oraz członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Promotorzy Zdrowia” funkcjonującego na kierunku pielęgniarstwo w Instytucie Ochrony Zdrowia PWSTE w Jarosławiu pod opieką dr Anny Muzyczki.

Studenci zapoznali się z kulturą i historią Hiszpanii, Włoch oraz Turcji i Ukrainy podczas prezentacji studentów, które połączono z promocją programu Erasmus+ i wskazaniem korzyści wynikających dla każdego z uczestników. Spotkanie prowadzone było w języku angielskim przez mgr Magdalenę Bojarską, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej.

Wydarzenie wzbogaciły studentki finansów i rachunkowości: Viktoriia Babichenko i Iryna Usenko reprezentujące Uniwersytet Bankowości Narodowego Banku Ukrainy w Kijowie. Uczestniczki trwającej od lutego do czerwca 2016 r. wymiany realizowały program Erasmus+ rozszerzający zakres dotychczasowych działań o kraje spoza Unii Europejskiej w ramach mobilności edukacyjnej studentów i pracowników uczelni wynikającej ze współpracy z krajami partnerskimi.


oprac. mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu