Prof. Vnukova

W dniach 7-8 listopada 2016 r. w murach PWSTE w Jarosławiu gościliśmy prof. dr hab. Nataliyę Vnukovą z charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Simona Kuznetsa, z którym prowadzimy współpracę w ramach programu Erasmus+ oraz umowy o bilateralnym partnerstwie. Celem wizyty było zacieśnienie istniejącej współpracy oraz podjęcie dialogu dotyczącego nawiązania nowego partnerstwa w zakresie kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne z Narodowym Uniwersytetem Spraw Wewnętrznych, reprezentowanym przez Tarasa Golopycha z Działu Współpracy z Zagranicą. Rozmawiano o możliwości współorganizacji konferencji i publikacji artykułów w uczelnianych wydawnictwach.

Treść spotkań prowadzonych z Prorektorem ds. Studenckich i Dyrekcją Instytutu Ekonomii i Zarządzania oraz Działem Współpracy Międzynarodowej naszej Uczelni wypełniły plany podpisania umowy o bilateralnej współpracy z Narodowym Uniwersytetem Spraw Wewnętrznych. Określono warunki, w ramach których instytucje podejmą starania zmierzające do wymiany doświadczeń w edukacji i działalności naukowej, zawierając porozumienie określające ramowe zasady współpracy partnerskiej, celem osiągnięcia wysokiego poziomu studiów oraz rozwoju badań naukowych. Dodatkowym przedmiotem współdziałania będzie planowana wymiana grup studenckich podczas kilkudniowych wyjazdów studyjnych, staży i praktyk, a także szkolenia, konferencje i sympozja, jak również wymiana pracowników naukowych z wykładami fakultatywnymi.
Podczas pobytu w Jarosławiu, goście uczestniczyli w zorganizowanej przez PUP, V Konferencji Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w powiecie jarosławskim oraz zwiedzili nasze miasto.

______________________________________
oprac. mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu