20161123

W dniu 23 listopada 2016 r. w Auli Czerwonej Biblioteki odbyło się obowiązkowe spotkanie ze studentami I roku obcokrajowcami. Poprowadziła je mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, która odpowiadała za organizację przedsięwzięcia, mającego na celu zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami studiowania. Jednocześnie zaproszono do skorzystania z dwóch rodzajów wyjazdów zagranicznych w ramach programu stypendialnego Erasmus+. Studenci dowiedzieli się, że mają możliwość wyjechać na studia semestralne lub całoroczne do zagranicznej uczelni pobierając miesięczne stypendium w granicach 300-500 euro, jak również na praktykę do zagranicznej instytucji z miesięcznym stypendium, które wynosi od 400 do 600 euro.

Władze Uczelni reprezentowane były przez Prorektora ds. Studenckich, dra inż. Ryszarda Pukałę. Tematem przewodnim wydarzenia było przekazanie informacji dotyczących bieżących kwestii organizacyjnych. Pan Prorektor zapoznając się z codziennymi problemami młodzieży, zadeklarował ze swojej strony wsparcie w codziennym życiu studenckim. Podkreślono preferencje dotyczące różnorodnych form wsparcia dla studentów z zagranicy. Pan Prorektor zaznaczył, że staraniem Władz Uczelni będzie troskliwość o wykorzystanie możliwości stypendialnych oraz atrakcyjne i pożyteczne spędzanie czasu podczas studiów w Polsce m.in. poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń mających na celu aktywizację studentów zagranicznych wśród lokalnej społeczności. - Naszym głównym celem jest otoczenie szczególną opieką wszystkich studentów zagranicznych studiujących w jarosławskiej Uczelni. Poprzez pomoc w codziennych sprawach oraz rozwiązywanie najbardziej skomplikowanych sytuacji, dołożymy wszelkich starań, aby udzielić Wam wsparcia podczas pobytu w Polsce – będziemy wspierać Wasze inicjatywy, zapewnił Prorektor.
Systematyzując treść spotkania, oddano również głos mgr Lidii Kępce, Kierownik Centrum Obsługi Studentów, która omówiła ważne kwestie związane z funkcjonowaniem komórki odpowiedzialnej za całokształt spraw studenckich.
W spotkaniu uczestniczyło także Prezydium Uczelnianego Samorządu Studenckiego w osobach: Wiceprzewodniczącego, Krystiana Stankiewicza oraz Sekretarz, Pauliny Stankiewicz i Skarbnik, Iwony Brzeżawskiej. Krystian przedstawił idee funkcjonowania Samorządu, zachęcając do zaangażowania się w jego codzienną działalność.

______________________________________
oprac. mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu