20170111
W dniu 11 stycznia 2017 r. delegacja jarosławskiej PWSTE wzięła udział w Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym Programu Erasmus+ zorganizowanym na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Wydarzenie zainaugurowało obchody 30-lecia programu Erasmus.
Z 16 sesji warsztatowych przeprowadzonych przez ekspertów z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ wybraliśmy te, które dotyczyły szkolnictwa wyższego. Wysłuchaliśmy prezentacji przedstawionych podczas panelu 5 zatytułowanego Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego: Akcja 1 mobilność z krajami programu i krajami partnerskimi oraz modułu 13 poświęconego zagadnieniom Erasmusa+ dla sektora szkolnictwa wyższego w kontekście projektów wielostronnych.
Uczestnicy spotkania zapoznali się z ofertą programu Erasmus+. Omówione zostały zasady dotyczące wnioskowania o środki finansowe, w tym formularze wniosków jak również kwestie poświęcone realizacji projektów oraz ich rozliczania.
Bardzo cenna była możliwość bezpośredniej rozmowy z ekspertami, którzy udzielali praktycznych wskazówek w rozwiązywaniu pojawiających się wątpliwości na etapie realizacji projektów. Dodatkowo przedstawiono ofertę programu eTwinning oraz Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.
Delegacja naszej Uczelni składała się z Koordynatora Instytucjonalnego Programu Erasmus+, mgr Magdaleny Bojarskiej, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej oraz Koordynatorów Instytutowych w osobach: dr inż. Katarzyna Kucab-Bąk, mgr. inż. Marka Zarychta, dr. Marcina Warchoły i mgr. Krzysztofa Markowskiego.

Wzorem lat ubiegłych w wydarzeniu stanowiącym czwartą edycję uczestniczy zawsze około 1000 osób z całej Polski, których celem jest poszerzenie swojej wiedzy na temat programu Erasmus+.


________________________________________
oprac. mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu