1

Z ogromną satysfakcją i wielką radością informujemy, że mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, Rzecznik Prasowy i Instytucjonalny Koordynator Programu Erasmus+ w PWSTE w Jarosławiu otrzymała tytuł EDUinspiratora 2019 zwyciężając w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w kategorii szkolnictwo wyższe.
Tegoroczna rywalizacja odbywała się pod hasłem „DZIAŁAM I INSPIRUJĘ!”, z kolei konkurs adresowany był do osób niezwykle zaangażowanych w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych, które nabywając nowe kompetencje, wpłynęły pozytywnie na lokalne środowisko. Kapituła konkursu poszukiwała dzielących się swoim doświadczeniem liderów i mentorów, których wiedza wpłynęła na podniesienie kwalifikacji i osiągnięcie sukcesu przez innych. Oceniano oddziaływanie projektu na otaczającą nas rzeczywistość w połączeniu z wysoką jakością realizowanych działań, rozwijaniem kompetencji językowych, przedsiębiorczych i międzykulturowych.
Wśród kryteriów oceny znalazły się: znaczenie, działania komunikacyjne i upowszechniające rezultaty oraz wpływ i oddziaływanie, a także innowacyjność i możliwość przenoszenia rezultatów, jak też atrakcyjność działań.
Nominacje ekspertów zostały przekazane dokonującej ostatecznego wyboru Kapitule konkursowej, której decyzja została przekazana podczas uroczystej Gali Wręczenia Nagród Edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowanej w dniu 3 grudnia br. w Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego w Warszawie.
Uczestnikami wydarzenia była fenomenalna pływaczka Otylia Jędrzejczak, która wygłosiła prelekcję poświęconą drodze do sukcesu i przezwyciężaniu porażek oraz Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej i dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a także szerokie grono osób z całej Polski związanych z realizacją międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Zdjęcia: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Marian S. Mazurkiewicz, przyjaciele z Lubania.