1

W dniu 17 października br. gościliśmy delegację z Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Ohijenka w Kamieńcu Podolskim. Celem spotkania było ustalenie możliwości nawiązania bilateralnej współpracy na wielu płaszczyznach, także w ramach programu Erasmus+.
Prof. dr hab. Alla Khoptiar, Dziekan Wydziału Filologii Zagranicznej oraz towarzysząca jej Barbara Januszkiewicz odwiedziły naszą Uczelnię wspólnie z Dyrektor Wydziału Oświaty UM, Renatą Chlebowską. Panie zostały podjęte przez Prorektor ds. Dydaktycznych, doc. dr Dorotę Dejniak. W spotkaniu uczestniczyła mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i Rzecznik Prasowy PWSTE w Jarosławiu oraz mgr Krzysztof Markowski, Wicedyrektor Instytutu Humanistycznego.

17th October this year we hosted a delegation from the National University of Iwan Ohiienka in Kamianets-Podilskyi. The purpose of the meeting was to determine the possibility of establishing bilateral cooperation on many levels, also within the Erasmus+ programme.
Professor dr hab. Alla Khoptiar, Dean of the Faculty of Foreign Philology and accompanying Barbara Januszkiewicz visited our University together with the Director of the Education Department of the City Hall, Renata Chlebowska. Ladies were hosted by the Vice-Rector for Didactics, doc. dr Dorota Dejniak. The meeting was attended by Magdalena Bojarska, Head of International Cooperation Office and the Spokesperson of the PWSTE in Jarosław, as well as Krzysztof Markowski, Deputy Director of the Institute of Humanities.