Praca z dziećmi sprawia Ci ogromną radość? Jesteś kreatywny i umiesz nawiązywać bliskie relacje z innymi ludźmi? Jeśli wśród swoich cech dostrzegasz opanowanie, otwartość oraz chęć rozwoju, Pedagogika to kierunek właśnie dla Ciebie. Rozpocznij studia w PWSTE!
Edukacja młodego pokolenia jest wyjątkowo odpowiedzialnym oraz angażującym zadaniem. Jednak Pedagogika nie skupia się wyłącznie na najmłodszych. Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy zarówno z dziećmi, jak i młodzieżą, dorosłymi, a nawet osobami starszymi. Wybierając naukę na tym kierunku wyszkolisz się w takich obszarach jak: diagnostyka, terapia oraz pomoc społeczna. Dodatkowymi umiejętnościami zdobytymi podczas edukacji będą: znajomość treningu interpersonalnego, organizowanie procesu terapeutycznego oraz kształcenie młodzieży oraz dorosłych. Co więcej, poznasz tajniki skutecznej komunikacji i warsztatu wykwalifikowanego pedagoga. Studia mają w głównej mierze charakter praktyczny. Ponadto przekucie wiedzy teoretycznej w umiejętności będzie możliwe podczas realizacji praktyk zawodowych.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela:

  • w przedszkolach; zespołach i punktach przedszkolnych i innych alternatywnych formach wychowania przedszkolnego,

  • w oddziałach przedszkolnych przy szkole (m.in. dawny oddział „0"),

  • w klasach I – III szkoły podstawowej,

  • w szkołach i w przedszkolach integracyjnych,

  • w świetlicach dziecięcych,

  • w żłobkach (oddział przedszkolny),

  • w domach małego dziecka.

Atuty kierunku

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest kierunkiem przygotowującym do podjęcia pracy nauczyciela  w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych. Absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności metodyczne  i kompetencje społeczne w zakresie wczesnej edukacji. Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę akademicką i osoby związane z praktyką. Program studiów jest wzbogacony  o treści na temat alternatywnych sposobów organizacji procesu opieki, nauczania i wychowania dzieci  w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, opartych o wyniki najnowszych badań. Studenci kierunku  pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna są przygotowywani do podejmowania działań innowacyjnych  na rzecz zmiany we wczesnej edukacji. Na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna opracowano  nową koncepcję spersonalizowanego wyboru atrakcyjnych przedmiotów w programie kształcenia. Studenci mogą pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w: pracach studenckich kół naukowych, programach wymiany międzynarodowej i międzyuczelnianej; praktykach organizowanych w różnorodnych  placówkach edukacyjnych; działaniach krajowego i zagranicznego wolontariatu studenckiego; współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.