Praca dla drugiego człowieka daje Ci dużo satysfakcji? Chcesz profesjonalnie pomagać osobom potrzebującym? Wybierz Pracę socjalną na studiach II stopnia w PWSTE i poszerz swoje kwalifikacje zdobywając tytuł magistra.
Zadania, jakie stoją przed jednostkami pomocy społecznej sprawiają, że rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu pracy socjalnej. Jeśli interesuje Cię fachowa pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, wsparcie osób niesamodzielnych, to praca socjalna jest dla Ciebie. Jest to kierunek adresowany do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, a także magisterskich usytuowanych w dziedzinach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych, społecznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Podczas studiów, oprócz wiedzy z zakresu psychologii, socjologii i filozofii, zdobędziesz również wiedzę oraz specjalistyczne umiejętności m.in. z zakresu: metod pracy socjalnej, systemu prawnego pomocy społecznej, zarządzania w pomocy społecznej oraz superwizji w pracy socjalnej. Absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań związanych z diagnozą sytuacji i zjawisk, będących przyczyną trudnego położenia, marginalizacji oraz wykluczenia