Lubisz pomagać innym i czerpiesz przyjemność z pracy dla drugiego człowieka? Wykorzystaj swoją opiekuńczą stronę i studiuj na kierunku PRACA SOCJALNA.
Fundamentem dobrego przygotowania pracownika socjalnego jest znajomość psychologii, socjologii oraz prawa. Praca w tym zawodzie wymaga otwartości na ludzi, umiejętności postępowania z nimi, a także przekonywania do zmiany postaw czy podejmowania określonych działań. Dlatego w czasie nauki opanujesz praktyczne umiejętności z obszaru komunikacji interpersonalnej, dzięki czemu skutecznie będziesz rozpoznawał istotę ludzkich zachowań i procesów społecznych. Szczególnie ważną umiejętnością jest dokonywanie diagnoz oraz wykorzystywanie kluczowych technik podczas rozwiązywania problemów. Zajęcia dadzą Ci także podstawy do zrozumienia relacji: człowiek-środowisko i umożliwią zrozumienie procesów zachodzących w psychice człowieka. Z kolei wiedza ekonomiczna, a także prawnicza pozwoli lepiej zrozumieć mechanizmy rzutujące na system działalności służb społecznych oraz ich formalno-prawne aspekty.