Back to Top

DZIAŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Aktualności

Studenci zagraniczni studiujący w PWSTE w ramach programu Erasmus+ w I semestrze 2020/2021
Studenci zagraniczni studiujący w PWSTE w ramach programu Erasmus+ w I semestrze 2020/2021     >>

Erasmus

PWSTE w Jarosławiu uczestniczy w programie Erasmus, który stwarza studentom możliwość realizacji części studiów w europejskich uczelniach współpracujących z PWSTE w Jarosławiu. Aktualna lista partnerów jest dostępna na stronie internetowej naszej Uczelni..ZAPRASZAMY!