Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Back to Top

Wydarzenia

Wykłady kadry z Malty dla zagranicznych studentów przebywających w PWSTE w ramach Erasmusa+

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
Ludes

W drugiej połowie maja 2017 r. z zagranicznymi studentami kształcącymi się w PWSTE w Jarosławiu realizując program Erasmus+ spotkali się wykładowcy reprezentujący LUDES (Higher Education Institution) Foundation na Malcie w ramach upowszechniania wiedzy z zakresu współpracy międzynarodowej i prezentowanych dziedzin naukowych. Goście: prof. dr Fabio Gabrielli, prof. dr Glenda Cappello oraz prof. dr Lucio Tonello z LUDES HEI, Malta przebywali w jarosławskiej Uczelni pod opieką ks. prof. nadzw. dr. hab. Andrzeja Rogalskiego, wykładowcy PWSTE, prowadzącego cotygodniowe anglojęzyczne zajęcia dla studentów z Hiszpanii, Rumunii i Turcji.

Kolejni zagraniczni naukowcy z wykładami w jarosławskiej PWSTE w ramach programu Erasmus+

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
20170424 28

W dniach 24-28 kwietnia 2017 r. w ramach programu Erasmus+ PWSTE w Jarosławiu gościła nauczycieli akademickich reprezentujących Ivan Franko National University of Lviv - Narodowy Uniwersytet im. Ivana Franko we Lwowie na Ukrainie, a konkretnie reprezentację Wydziału Zarządzania Finansami i Biznesem. Do PWSTE w Jarosławiu naukowcy przyjechali na zaproszenie mgr Magdaleny Bojarskiej, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, odpowiadającej za organizację pobytu.

Podpisanie umowy o współpracy między Uniwersytetem Lwowski Stavropigion i PWSTE w Jarosławiu

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
20170307

W dniu 7 marca 2017 r. podpisana została umowa o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu w Jarosławiu, reprezentowaną przez JM Rektora, prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofa Rejmana i Uniwersytetem Lwowski Stavropigion, którego Rektorem jest Prof. Jarosław Kmit.

Podpisanie umowy o współpracy między PWSTE i Politechniką Lwowską

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
20170405

W dniu 5 kwietnia 2017 r. podczas wyjazdu polskiej delegacji do Lwowa podpisana została umowa o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, reprezentowaną przez JM Rektora, prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofa Rejmana i Politechniką Lwowską z Rektorem, Prof. Yuriy Bobalo.

5 April, 2017, during the visit of the Polish delegation in Lviv, was established an bilateral agreement about scientific, educational and cultural cooperation between the Bronislaw Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jaroslaw, represented by Rector, Professor Krzysztof Rejman and the Lviv Polytechnic National University with the Rector, Professor Yuriy Bobalo.

Profesor z Uniwersytetu Bankowości w Kijowie gościem PWSTE w Jarosławiu realizując program Erasmus+

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
20170407 03 Erasmus Kijow

W dniach 3-7 kwietnia 2017 r. w ramach wymiany stypendialnej Erasmus+ gościliśmy prof. Uniwersytetu Bankowości w Kijowie, dr. hab. Oleksandra Melnychenko. Podczas pobytu nasz gość spotkał się z JM Rektorem, prof. nadzw dr. hab. Krzysztofem Rejmanem odbierając dyplom poświadczający aktywne prowadzenie zajęć ze studentami podczas 5-dniowego pobytu w ramach programu Erasmus+ w PWSTE w Jarosławiu.
Realizując wymianę prof. Melnychenko Oleksandr jako czwarta osoba skorzystał z wymiany programu Erasmus+ rozszerzającego zakres dotychczasowych działań o kraje spoza Unii Europejskiej w ramach mobilności edukacyjnej studentów i pracowników uczelni wynikającej ze współpracy z krajami partnerskimi.

Litewscy naukowcy z wykładami w jarosławskiej PWSTE w ramach programu Erasmus+

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
20170403 Litwa Erasmus

W dniach 3-7 kwietnia 2017 r. w ramach programu Erasmus+ PWSTE w Jarosławiu gościła nauczycieli akademickich z Vilniaus Kolegija/University of Applied Science na Litwie. Doc. dr Antoni Kozič, Kierownik Zakładu Elektroniki - Wydział Elektroniki i Informatyki i Paulius Sakalys zwiedzili naszą Uczelnię, spotykając się z Dyrektor Instytutu Inżynierii Technicznej, doc. dr Justyną Stasieńko oraz wykładowcami, zaangażowanymi we współpracę międzynarodową, jak dr inż. Volodymyr Brygilevych i mgr Marek Zarychta, będący Koordynatorem Instytutowym Programu Erasmus+. Podczas dyskusji omówiono ramy przyszłej współpracy w dziedzinie organizacji konferencji, czy też wspólnych publikacji.
Goście odwiedzili JM Rektora, prof. nadzw dr. hab. Krzysztofa Rejmana, odbierając dyplom poświadczający aktywne prowadzenie zajęć ze studentami podczas kilkudniowego pobytu w ramach programu Erasmus+ w PWSTE w Jarosławiu.

WSPÓLNE ZAJĘCIA STUDENTÓW: POLSKICH I ZAGRANICZNYCH Z PROGRAMU ERASMUS+

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
20170314

W dniu 14 marca 2017 roku w Instytucie Stosunków Międzynarodowych PWSTE w Jarosławiu odbyły się wspólne zajęcia studentów III roku kierunku turystyka i rekreacja oraz studentów z Hiszpanii, Turcji i Rumunii, przebywających w naszej Uczelni w ramach programu ERASMUS+. Tematem zajęć przeprowadzonych przez dr Sylwię Dyrdę-Maciałek było wykorzystanie narzędzi promocji w budowaniu strategii marki w turystyce i sporcie. Spotkanie prowadzone było głównie w języku angielskim. Wszyscy studenci pracowali w grupach nad własnymi koncepcjami tworzenia strategii marketingowych zmierzających do budowania rozpoznawalności marki i wykorzystania wizerunku znanych osób w kampaniach reklamowych oraz nad wskazaniem możliwości naśladowania dobrych praktyk w obszarze promocji sportu i przeniesienia ich do branży turystycznej.

Akcja na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
Orzechowce

Przekazaniem zebranych artykułów podczas dwukrotnej wizyty zakończyła się akcja charytatywna na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, która miała miejsce w dniach od 20 grudnia 2016 r. do 6 marca 2017 r. na terenie Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu i wybranych sklepów. Celem inicjatywy było udzielenie pomocy rzeczowej dla zwierzaków znajdujących się w schronisku. Do oznaczonych kartonów zbierano karmę suchą i mokrą dla psów i kotów, a także zabawki, smycze, obroże, szelki, miski oraz koce i ręczniki.
Organizatorami inicjatywy byli studenci II roku kierunku zarządzanie i członkowie Studenckiego Koła Naukowego „FOCUS” działającego w Instytucie Ekonomii i Zarządzania we współpracy z Działem Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu i studentami z zagranicy przebywającymi w naszej Uczelni w ramach programu Erasmus+.

Spotkanie promujące praktyki zagraniczne w Grecji i na Cyprze w ramach programu Erasmus+

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
20170227

W dniu 27 lutego 2017 r. z inicjatywy Działu Współpracy Międzynarodowej kierowanego przez mgr Magdalenę Bojarską odbyło się spotkanie poświęcone praktykom zagranicznym w Grecji i na Cyprze. Ze studentami spotkała się przedstawicielka firmy Algoos Study Work and Travel, Karolina Wójcik, która zaprezentowała ofertę wakacyjnych wyjazdów.

Obóz dla studentów z zagranicy Erasmus+ 20-21.01.2017

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
20170120 21

W dniach 20-21 stycznia 2017 r. studenci przebywający w PWSTE w Jarosławiu w ramach programu Erasmus + odbyli wycieczkę krajoznawczo-turystyczną, w ramach której zwiedzili kilka wybranych miejsc i atrakcji województwa podkarpackiego. Organizatorem wyjazdu był Dział Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu, kierowany przez mgr Magdalenę Bojarską, a wycieczkę poprowadził przewodnik beskidzki, dr Marcin Warchoła.