Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Back to Top

Wydarzenia

Rozpoczęcie współpracy z Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
2

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu rozpoczęła współpracę naukową, edukacyjną i kulturalną z Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku.
Prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman, JM Rektor naszej Uczelni podpisał porozumienie w tej sprawie podczas zorganizowanej w dniu 18 grudnia 2018 r. wizyty partnera zza wschodniej granicy.
W rozmowach uczestniczyła 16-osobowa delegacja z Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku z kierującą Działem Współpracy Międzynarodowej, Nataliią Lokatyr.
Podczas pobytu przewodnikiem gości po Kampusie naszej Uczelni była uczestnicząca w spotkaniu mgr Magdalena Bojarska – Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu.
Zaprezentowane zostały laboratoria Instytutu Inżynierii Technicznej oraz Ochrony Zdrowia, jak również Biblioteka i inne jednostki PWSTE.
Uczelnie zadeklarowały wspólne opracowywanie projektów edukacyjnych i naukowych na zlecenie zainteresowanych resortów Polski i Ukrainy oraz innych państw.

Wykłady przedstawicieli włoskiej instytucji partnerskiej w PWSTE w Jarosławiu

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

W dniach 3 i 4 grudnia br. PWSTE w Jarosławiu gościła przedstawicieli zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Sonda ONLUS Sieć Domów Pomocy Uzależnionym w Altivole (TV) we Włoszech.
Prof. Glenda Cappello oraz prof. Lucio Tonello przebywali w naszej Uczelni pod opieką ks. prof. ucz. dr. hab. Andrzeja Rogalskiego, wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza.
Pierwszego dnia pobytu omówiona została polityka społeczna w północnych Włoszech oraz struktura działalności Stowarzyszenia, którą zaprezentowała prof. Glenda Cappello.
Z kolei prof. Lucio Tonello przedstawił wykład zatytułowany „Autyzm a trzęsienie Ziemi”.
Poza polskimi studentami w prelekcjach uczestniczyli również przebywający w PWSTE w Jarosławiu w ramach programu Erasmus+ studenci z Hiszpanii i Turcji.

Podpisanie umowy o współpracy między PWSTE i Partium Christian University z siedzibą w Oradei w Rumunii

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
1

W dniu 12 grudnia 2018 r. podpisana została umowa o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, reprezentowaną przez JM Rektora, prof. ucz. dr. hab. Krzysztofa Rejmana i Partium Christian University w Oradei w Rumunii z JM Rektorem, prof. Józsefem Pálfi.

W rozmowach uczestniczył także Rektor Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie na Słowacji, prof. dr hab. Peter Kónya oraz Prorektor, prof. ucz. dr hab. Peter Adamišin.


Uczelnie rozpoczną kooperację w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej i wychowawczej. Będą wymieniać się doświadczeniami w określonych kierunkach oraz upowszechniać współczesne technologie edukacyjne.
Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie wspólnych badań naukowych i wymiana wyników prowadzonych prac badawczych przez każdą ze stron, jak również mobilności nauczycieli akademickich w celu prowadzenia wykładów i studentów, łącznie z organizacją dla nich staży.
Podczas spotkania partnerzy zapewnili o podejmowaniu bilateralnych inicjatyw umożliwiających organizację konferencji naukowych i seminariów, jak również przygotowanie publikacji na podstawie wyników badań naukowych i naukowo-metodycznych, łącznie z wymianą literatury i doświadczeń w organizacji procesu dydaktycznego i programów studiów o podobnych specjalnościach.
Dodatkowo Rektorzy uczelni zadeklarowali organizację przedsięwzięć kulturalnych i działań, które przyczynią się do nawiązania stosunków w sferze nauki. Współpracą zostaną objęte: udział w projektach związanych z edukacją, badaniami i rozwojem oraz opracowanie programów nauczania, w tym wspólnych kursów.

Delegacja z łotewskiego International Cosmetology College w jarosławskiej PWSTE w ramach programu Erasmus+

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
1

W dniach 26-28 listopada br. w PWSTE w Jarosławiu gościliśmy reprezentację nowego partnera - International Cosmetology College z siedzibą w Rydze na Łotwie.

Z zaproszenia mgr Magdaleny Bojarskiej, kierującej Działem Współpracy Międzynarodowej naszej Uczelni i odpowiadającej za realizację przedsięwzięcia skorzystały: doc. Baiba Grina, stylistka oraz specjalistka od makijażu i dermatolog, dr Ilze Jakobsone.
Pobyt, w ramach którego zaplanowano wykłady dla studentów kosmetologii stanowił realizację programu Erasmus+ i skoncentrowany był wokół Instytutu Ochrony Zdrowia. Zainaugurowało go spotkanie z dyrekcją: dr Martą Cebulak oraz dr Małgorzatą Dziechciaż.
Cel mobilności stanowiło zdobycie doświadczenia w zakresie tematyki objętej planem wykładów. Dyskusji poddano pola przyszłej współpracy przy wdrażaniu pozytywnych doświadczeń zaczerpniętych z wizyty, a także dzielenie się zdobytą wiedzą i kwalifikacjami z zespołem zarządzającym uczelni goszczącej. Podczas rozmów zaplanowano wyjazdy studenckie, zagłębiając się w porównanie programów kształcenia obu instytucji.
Tematem wykładów dr Ilze Jakobsone były infekcje wirusowe skóry, które omówiła dla III roku kosmetologii. Z kolei stylistka, doc. Baiba Grina spotykając się z I i II rokiem kosmetologii przedstawiła prelekcje zatytułowane: „Prawie wszystko o brwiach” oraz „Moda: piękno i szaleństwo na przestrzeni wieków”. Podczas warsztatów praktycznych zaprezentowany został makijaż charakterystyczny dla lat 20-tych.

I MIKOŁAJKOWY FINAŁ AKCJI NA RZECZ ZWIERZAKÓW Z ORZECHOWIEC

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
dsc 0771

W dniu 3 grudnia br. odbył się I mikołajkowy etap akcji charytatywnej na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Mgr Magdalena Bojarska, Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu i zagraniczni studenci z Hiszpanii i Turcji przebywający w naszej Uczelni w ramach programu Erasmus+ przekazali zebrane artykuły podczas wizyty w Orzechowcach.
Delegację podjęła załoga Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, od której dowiedzieliśmy się, że obecnie zwierzaki najbardziej potrzebują mokrej i suchej karmy dla psów i kotów.
Akcja rozpoczęła się w listopadzie i potrwa do 15 lutego 2019 r. Prowadzona jest na terenie Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu i wybranych sklepów, którym jesteśmy wdzięczni za pomoc.
Celem inicjatywy jest udzielenie pomocy rzeczowej dla zwierzaków znajdujących się w schronisku. Do oznaczonych kartonów ciągle zbieramy karmę suchą i mokrą dla psów i kotów, a także zabawki, smycze, obroże, szelki, miski oraz żwirek dla kotów, koce i ręczniki.

Organizatorami inicjatywy są zagraniczni studenci z Hiszpanii i Turcji przebywający w naszej Uczelni w ramach programu Erasmus+ we współpracy z Działem Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu.
W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach obecnie znajduje się ok. 200 zwierząt. Są to przeważnie ofiary wypadków, wycieńczenia spowodowanego samotną tułaczką po mieście czy zaniedbań z winy poprzednich właścicieli. Podobnie, jak załoga schroniska marzymy, aby wśród nas pojawiało się coraz więcej empatii oraz ludzi wrażliwych na cierpienie zwierząt i chętnych do niesienia pomocy naszym mniejszym braciom.
Istnieją rozmaite sposoby na wspieranie schroniskowych pensjonariuszy, od zapewnienia domu tymczasowego, przez udzielanie pomocy finansowej oraz rzeczowej po wolontariat polegający m.in. na poświęcaniu własnego czasu i oczywiście serca podczas wyprowadzania psiaków na spacery - do czego gorąco zachęcamy.

Charytatywna akcja na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach na terenie Kampusu PWSTE w Jarosławiu

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

schronisko 2018 2019 niebieski str

 

Dział Współpracy Międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu i zagraniczni studenci z Hiszpanii i Turcji przebywający w naszej Uczelni w ramach programu Erasmus+ organizują charytatywną akcję na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, która odbędzie się w dniach od 20 listopada 2018 r. do 15 lutego 2019 r. zarówno na terenie PWSTE, jak i w wybranych sklepach.

Akcja została objęta Patronatem Honorowym JM Rektora, prof. ucz. dr. hab. Krzysztofa Rejmana.

Celem inicjatywy jest udzielenie pomocy rzeczowej dla zwierzaków znajdujących się w schronisku. Do oznaczonych kartonów zbierane będą karma mokra i sucha dla psów i kotów, koce, zabawki oraz smycze i obroże, jak również żwirek dla kotów, które pozwolą podopiecznym schroniska przetrwać zimę.

W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach obecnie znajduje się ok. 200 zwierząt. Są to przeważnie ofiary wypadków, wycieńczenia spowodowanego samotną tułaczką po mieście czy zaniedbań z winy poprzednich właścicieli. Podobnie, jak załoga schroniska marzymy, aby wśród nas pojawiało się coraz więcej empatii oraz ludzi wrażliwych na cierpienie zwierząt i chętnych do niesienia pomocy naszym mniejszym braciom.

Istnieją rozmaite sposoby na wspieranie schroniskowych pensjonariuszy, od zapewnienia domu tymczasowego, przez udzielanie pomocy finansowej oraz rzeczowej po wolontariat polegający m.in. na poświęcaniu własnego czasu i oczywiście serca podczas wyprowadzania psiaków na spacery - do czego gorąco zachęcamy.

W imieniu zwierzaków bardzo prosimy o pomoc. Jeśli możesz dać dom, któremuś z podopiecznych schroniska - nie wahaj się. Jeżeli natomiast chciałbyś pomóc, ale nie masz możliwości fizycznego zaadoptowania zwierzaka - możesz zostać jego "wirtualnym opiekunem". Adoptując psa czy kota wirtualnie, wspomagasz finansowo jego utrzymanie. Szczegóły dostępne są na stronie: http://www.schroniskoorzechowce.pl

OKAŻ SERCE JUŻ DZIŚ!

PWSTE podczas 26. kwesty na Starym Cmentarzu w dniu 1 listopada 2018 r.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
dsc 0003

W dniu 1 listopada br. nasza Uczelnia wzorem lat ubiegłych włączyła się w kwestę na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków Starego Cmentarza w Jarosławiu. Na zorganizowaną po raz kolejny cykliczną akcję zbierania datków od odwiedzających groby odpowiedzieli studenci z zagranicy przebywający w PWSTE w Jarosławiu w ramach programu Erasmus+, a także kwestujący pracownicy naszej Uczelni.
Założony w 1784 roku na pojezuickich gruntach Stary Cmentarz należy do jednego z najstarszych zamiejskich cmentarzy w Europie. Data jego powstania jest wcześniejsza od tak znanych cmentarzy, jak Łyczakowski we Lwowie (1786), Powązkowski w Warszawie (1790), wileńska Rossa (1800) czy wreszcie Rakowicki w Krakowie (1803).
Wspólnie z władzami miasta i powiatu jarosławskiego oraz radnymi, członkami Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, jak również jaworowskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej na Ukrainie, a także dyrekcją, nauczycielami i uczniami jarosławskich szkół i reprezentantami organizacji pozarządowych, każdego roku pomagamy odzyskać dawną świetność zniszczonym przez czas nagrobkom.
Tegoroczna zbiórka obejmowała również polskie groby w Jaworowie na Ukrainie.
Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Komitet Społeczny na Rzecz Ratowania Zabytków Starych Polskich Cmentarzy, którego Przewodniczącym jest dr Tomasz Kulesza, działający przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu.

VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „Gromadzenie i przetwarzanie danych geodezyjnych i gospodarczych”

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
dsc 0139

W dniach 25-26 października 2018 r. odbyła się VIII konferencja z cyklu „Geomatyka i Inżynieria” na temat: „Gromadzenie i przetwarzanie danych geodezyjnych i gospodarczych”.
Uroczystego otwarcia obrad dokonał JM Rektor PWSTE w Jarosławiu, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Rejman. Obecni byli również dr inż. Ryszard Pukała, Prorektor ds. Studenckich naszej Uczelni, a także przedstawiciele powiatu i miasta oraz liczne grono prelegentów reprezentujących znane ośrodki naukowe oraz wykonawstwa geodezyjnego z kraju i zagranicy.
Po powitaniu gości przez Dyrektor Instytutu Inżynierii Technicznej, doc. dr Justynę Stasieńko, rozpoczęła się sesja plenarna, którą poprzedziło wystąpienie prof. dra hab. inż. Janusza Dąbrowskiego, Przewodniczącego Komitetu Naukowego.
Obrady prowadzone w ramach sześciu sesji referatowych poprzedziła sesja plenarna, którą poprowadzili dr hab. inż. Janusz Dąbrowski i dr inż. Monika Balawejder, Kierownik Zakładu Geodezji Zintegrowanej w Instytucie Inżynierii Technicznej naszej Uczelni.
Wymiana bilateralnych doświadczeń i poglądów - zarówno dydaktycznych, jak i praktycznych, a także rozwój naukowy należały do głównych celów konferencji podzielonej na panele tematyczne oraz sesję posterową.
VIII Międzynarodową Konferencję Naukową „Gromadzenie i przetwarzanie danych geodezyjnych i gospodarczych” zorganizowała kadra Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu w osobach: dr inż. Monika Balawejder, dr inż. Marek Banaś i dr inż. Katarzyna Matkowska we współpracy z Politechniką Świętokrzyską i Rzeszowską, Politechniką Narodową w Atenach, Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym w Dublanach, a także Uniwersytetem Oradejskim, Towarzystwem Rozwoju i Obszarów Wiejskich oraz rzeszowskim oddziałem Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Aktualizacja umowy o współpracy między PWSTE i Państwowym Uniwersytetem w Mukaczewie

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
dsc 0000

W dniu 19 października 2018 r. zaktualizowana została umowa o współpracy naukowej, edukacyjnej i kulturalnej pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, reprezentowaną przez JM Rektora, prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofa Rejmana i Państwowym Uniwersytetem w Mukaczewie z JM Rektor, prof. Tetyaną Dmitrivną Scherban.
October 19th, 2018 the Bronislaw Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jaroslaw, represented by Rector, Professor Krzysztof Rejman and the Mukachevo State University with the Rector, Professor Tetiana Dmytrivna Shcherban has updated the bilateral agreement about scientific, educational and cultural cooperation.
W rozmowach uczestniczyły dodatkowo: Yaroslava Yuriivna Demyan, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej Państwowego Uniwersytetu w Mukaczewie oraz Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu.
Uczelnie będą kontynuowały kooperację w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej i wychowawczej. Będą wymieniać się doświadczeniami w określonych kierunkach oraz upowszechniać współczesne technologie edukacyjne.

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 i OBCHODY 20-LECIA PWSTE

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
dsc 8191

W czwartek, 18 października 2018 r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu świętowała uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019 połączoną z Jubileuszem 20-lecia naszej Uczelni!
Uroczystość zorganizowaną w Centrum Kultury Akademickiej, poprzedziła Msza Św. w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił Metropolita Przemyski, JE Ks. Abp Adam Szal przy współkoncelebrze zaproszonego duchowieństwa z Archiprezbiterem Jarosławskim, ks. Prałatem Andrzejem Surowcem.
Jubileuszową Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019 zaszczycił Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Marcin Warchoł.
Po zakończonej Eucharystii JM Rektor, Prorektorzy, Senat oraz pracownicy i studenci naszej Uczelni, a także zaproszeni goście przeszli w uroczystym pochodzie ulicami miasta w kierunku Kampusu PWSTE.
Oficjalną część uroczystości Jubileuszu 20-lecia PWSTE w Jarosławiu, rozpoczęło wystąpienie JM Rektora, prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofa Rejmana, który podkreślił 20-letnią historię naszej Uczelni, którą opuściło już ponad 21 000 absolwentów.
Podczas przemówienia zauważono osoby zaangażowane w założenie i rozwój jarosławskiej Uczelni. Podsumowując udaną rekrutację na rok akademicki 2018/2019, wskazano jednocześnie na ugruntowaną pozycję w swojej kategorii zarówno w środowisku lokalnym, jak też na tle województwa oraz całego kraju. Wymieniono dotychczasowe sukcesy, przejawiające się w wysokiej pozycji na tle ogólnopolskich rankingów.

Intensywny kurs języka polskiego dla obcokrajowców

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
1
W dniach 26-28.09.2018 r. i 3-5.10.2018 r. PWSTE w Jarosławiu kolejny raz przystąpiła do realizacji projektu bezpłatnego kursu języka polskiego dla obcokrajowców. Organizatorem wydarzenia była mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i prowadząca zajęcia mgr Switłana Panast. Wśród kursantów przeważała młodzież pochodząca z Ukrainy. Dla słuchaczy została przygotowana oferta intensywnego kursu języka polskiego.
Celem organizowanej inicjatywy było kształcenie poprawności w zakresie języka polskiego na takim poziomie zaawansowania, który umożliwi sprawne porozumiewanie się podczas studiów w naszej Uczelni.
Edukacyjny projekt realizowany przez Dział Współpracy Międzynarodowej stanowił niepowtarzalną sposobność do nauki języka polskiego przez obcokrajowców, a przy tym poznania historii i kultury naszego miasta. Był zarazem istotnym elementem w kształtowaniu wzajemnej przyjaźni oraz perspektywy współpracy na płaszczyźnie kultury.
W ramach organizowanej przez jarosławską Uczelnię szkoły językowej zaplanowano zajęcia dydaktyczne, na które składały się codzienne spotkania z lektoratu języka polskiego, które poprowadziła mgr Switłana Panast.