Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Back to Top

Wydarzenia

Naukowiec z Afyon Kocatepe University z wizytą w PWSTE w Jarosławiu w ramach Erasmusa+

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
Emin Tas

W dniach 21-25 maja 2018 r. PWSTE w Jarosławiu gościła kolejnego naukowca z zagranicy realizującego program szkoleniowy w ramach Erasmusa+. Tym razem z zaproszenia mgr Magdaleny Bojarskiej, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej jarosławskiej Uczelni skorzystał Emin Tas reprezentujący Wydział Inżynierii Lądowej Afyon Kocatepe University w Turcji.
Wśród priorytetowych założeń wizyty wymienić należy wspieranie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w dziedzinie współpracy między instytucjami działającymi na rzecz kształcenia studentów.
Pobyt, w ramach którego zaplanowano prezentację związanych z budownictwem laboratoriów: wytrzymałości materiałów, fizyki budowli i technologii betonu, stanowił realizację programu Erasmus+ i skoncentrowany był wokół Instytutu Inżynierii Technicznej.

Wizyta kolejnego naukowca w PWSTE w ramach programu Erasmus+

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
Ylmaz Onur Ari

W dniach 16-20 kwietnia 2018 r. PWSTE w Jarosławiu gościła kolejnego naukowca z zagranicy realizującego program szkoleniowy w ramach Erasmusa+. Tym razem z zaproszenia mgr Magdaleny Bojarskiej, kierującej Działem Współpracy Międzynarodowej jarosławskiej Uczelni skorzystał dr Yılmaz Onur Ari reprezentujący Wydział Ekonomii Uniwersytetu Bayburt w Turcji, z którym niedawno podpisano umowę o bilateralnej współpracy.
Wśród priorytetowych założeń wizyty wymienić należy wspieranie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w dziedzinie współpracy między instytucjami działającymi na rzecz kształcenia studentów.
Zadanie wpisuje się w projekt umiędzynarodowienia oraz promocji obu uczelni.
Celem przyjazdu szkoleniowego było doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracownika z tureckiej uczelni partnerskiej podczas pobytu w uczelni zagranicznej jednego z krajów Unii Europejskiej.
Oceniając z perspektywy realizację mobilności, należy stwierdzić, że zalet przyjazdu do PWSTE w Jarosławiu było wiele. Do najważniejszych należy wymiana doświadczeń i dobrych praktyk za pośrednictwem usystematyzowanej współpracy polegającej na mobilności indywidualnych osób, jak również podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności naszego gościa.

Akcja na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
Orzechowce Final

Przekazaniem zebranych artykułów podczas dwukrotnej wizyty zakończyła się akcja charytatywna na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, która miała miejsce w dniach od 1 grudnia 2017 r. do 15 marca 2018 r. na terenie Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu i wybranych sklepów. Celem inicjatywy było udzielenie pomocy rzeczowej dla zwierzaków znajdujących się w schronisku. Do oznaczonych kartonów zbierano karmę suchą i mokrą dla psów i kotów, a także zabawki, smycze, obroże, szelki, miski, koce i ręczniki oraz żwirek dla kotów. Delegację podjął Przemysław Grządziel, kierownik placówki.
Organizatorami inicjatywy byli studenci II roku kierunku zarządzanie i członkowie Studenckiego Koła Naukowego „FOCUS” działającego w Instytucie Ekonomii i Zarządzania we współpracy z mgr Magdaleną Bojarską, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu i studentami z zagranicy przebywającymi w naszej Uczelni w ramach programu Erasmus+.
Wykonanie zadania podzieliliśmy na dwa etapy zrealizowane w dniach 19 stycznia i 23 marca br., które przełożyły się na wizyty w schronisku. Rezultat okazał się tak imponujący, że zachęca do podejmowania dalszych działań na rzecz potrzebujących. Ofiarodawcy udowodnili po prostu, że nie jest im obojętny los bezdomnych zwierząt. Zbiórka prowadzona była na terenie Kampusu PWSTE w Jarosławiu oraz w kilku sklepach zoologicznych i spożywczych. Przed akcją rozwieszone zostały plakaty informacyjne z komunikatem o prowadzonym przedsięwzięciu. Jednocześnie promowano inicjatywę za pośrednictwem strony internetowej oraz profili społecznościowych.

Dzień Otwarty w PWSTE - 8 marca 2018 r.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
DO

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z towarzyszącymi im pedagogami skorzystali z zaproszenia do wzięcia udziału w Dniu Otwartym PWSTE w Jarosławiu, który odbył się w czwartek, 8 marca 2018 r.
Imprezę poprowadził Michał „MICHU” Sobkowski - prezenter ogólnopolskiego pasma w Radiu ESKA.
Mnóstwo młodzieży z całego regionu, dla której przygotowano szereg atrakcji - miało okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną wszystkich pięciu instytutów.
Odwiedzających mury naszej Uczelni przywitał JM Rektor, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Rejman, któremu towarzyszyli Prorektorzy ds. Dydaktycznych i Studenckich.
Do Dnia Otwartego przyłączyli się również studenci z zagranicy przebywający w PWSTE w ramach programu Erasmus+.
Poprzez bezpośredni kontakt z kadrą oraz studentami, uczniowie przekonali się o atmosferze panującej w Uczelni i możliwościach, jakie w przyszłej karierze zawodowej daje nauka w PWSTE. Podczas zwiedzania Kampusu można było częstować się pyszną grochówką.
Tegoroczny Dzień Otwarty udowodnił, że Kampus PWSTE kwitnie, rozwija się prężnie i stanowi miejsce tętniące pełnią życia studenckiego.

Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wizytą w PWSTE w Jarosławiu

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
J Gowin MNiSW

W dniu 2 marca 2018 r. w murach PWSTE w Jarosławiu gościł odpowiadający za politykę naukową państwa - Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wicepremier powitany przez JM Rektora, prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofa Rejmana zaprezentował projekt tzw. Ustawy 2.0, nazywanej też Konstytucją dla Nauki, ze zmianami wprowadzonymi po kilkumiesięcznych konsultacjach społecznych i międzyresortowych.
Priorytetem spotkania była dyskusja na temat planowanych reform obejmujących system szkolnictwa wyższego w odniesieniu do Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, które po przekształceniu zmienią nazwę na Publiczne Uczelnie Zawodowe.
W Auli Centrum Kultury Akademickiej naszej Uczelni zgromadzili się pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz administracyjni i studenci, a także wszyscy zainteresowani reformą szkolnictwa wyższego i nauki oraz założeniami nowej ustawy.

Wykładowca z Universytetu Preszowskiego na Słowacji w PWSTE w Jarosławiu w ramach Erasmusa+

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
Elena Sira

W dniach 27 lutego-1 marca 2018 r. Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu odwiedziła dr Elena Širá reprezentująca Wydział Zarządzania słowackiego Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie.
Podczas pobytu stanowiącego realizację programu Erasmus+ gość spotkał się z Prorektorem ds. Studenckich, dr. inż. Ryszardem Pukałą, który w imieniu JM Rektora, prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofa Rejmana przekazał dyplom potwierdzający udział w programie szkoleniowym Erasmus+. Za realizację pobytu odpowiadała mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i Rzecznik Prasowy Uczelni.
Bardzo często wykładowcy jarosławskiej Uczelni odwiedzają Uniwersytet Preszowski w Preszowie w ramach programu Erasmus+ ale także przy okazji innych wydarzeń. Tym bardziej miło nam było gościć reprezentantkę naszego wieloletniego partnera.
Współpraca z Uniwersytetem Preszowskim prowadzona jest na wielu płaszczyznach, z których na uwagę zasługuje ostatnio zorganizowana międzynarodowa konferencja naukowa „Jedność w różnorodności. Edukacja międzykulturowa na wspólnym obszarze polsko-słowackiego pogranicza”. Założenie organizatorów konferencji, z których partnerem wiodącym była Słowacja stanowiło przedstawienie najnowszych wyników badań z zakresu edukacji międzykulturowej na tle uwarunkowań regionalnych.

Wykładowca z tureckiego Uniwersytetu Toros z wykładami w PWSTE w Jarosławiu

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
Ali

W dniach 22-26 stycznia br. do PWSTE w Jarosławiu z wykładami przyjechał prof. nadzw. dr hab. Ali Kemal HAVARE z Wydziału Inżynierii tureckiego Uniwersytetu Toros zlokalizowanego w mieście Mersin, z którym Dział Współpracy Międzynarodowej naszej Uczelni nawiązał współpracę.
Pobyt, w ramach którego zaplanowano wykłady dla studentów informatyki stanowił realizację programu Erasmus+ i skoncentrowany był wokół Instytutu Inżynierii Technicznej. Za realizację przedsięwzięcia odpowiadała mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i Rzecznik Prasowy PWSTE w Jarosławiu.
Podczas wizyty gość odwiedził JM Rektora, prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofa Rejmana, odbierając dyplom potwierdzający program dydaktyczny w ramach programu Erasmus+ w PWSTE w Jarosławiu.

I FINAŁ AKCJI NA RZECZ ZWIERZAKÓW Z ORZECHOWIEC - 19.01.2018 r.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
20180119 Orzechowce

W dniu 19 stycznia br. odbył się I etap akcji charytatywnej na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Studenci polscy i zagraniczni oraz mgr Magdalena Bojarska, Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu przekazali zebrane artykuły podczas wizyty w Orzechowcach.
Delegację podjął Przemysław Grządziel, Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, od którego dowiedzieliśmy się, że obecnie zwierzaki najbardziej potrzebują mokrej karmy i żwirku dla kotów.
Akcja rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku i potrwa do 15 marca 2018 r. Prowadzona jest na terenie Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu i wybranych sklepów, którym jesteśmy wdzięczni za pomoc.

PWSTE PODCZAS ORSZAKU TRZECH KRÓLI W JAROSŁAWIU - 6 STYCZNIA 2018 R.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
ORSZAK

W obchodzoną 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego, określaną potocznie jako „Święto Trzech Króli" ulicami naszego miasta przeszedł, organizowany już po raz siódmy w Jarosławiu, Orszak Trzech Króli. Niosący duchowe przesłanie wszystkim mieszkańcom Orszak w tym roku zawierał dodatkowo postaci związane ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę, do których należą Józef Piłsudski oraz Tadeusz Kościuszko. Wydarzenie zainaugurowała Msza Św., której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Gość Honorowy Ks. Abp Józef Michalik, Pasterz Diecezji Przemyskiej. Hasło tegorocznego wydarzenia brzmiało: „Bóg jest dla wszystkich”.
Ze świętem łączą się piękne treści biblijne, ukazujące, że Bóg przychodzi do wszystkich, hojnie i z otwartością. Z kolei celem imprezy była promocja polskiej tradycji i wartości chrześcijańskich oraz uczczenie święta Trzech Króli.
Wyróżniający się w skali całego kraju, jarosławski Orszak z mocnym wątkiem patriotyczno-historycznym zawierał dodatkowo wiele akcentów z dziejów Polski, w których wiara i umiłowanie Ojczyzny kształtowały tożsamość narodową.
Głównym organizatorem koordynującym przedsięwzięcie od siedmiu lat jest Archiprezbiter Jarosławski, Ks. Prałat Andrzej Surowiec, który poprowadził przygotowywaną cały rok, uroczystość.
Składały się na nią barwne korowody - europejski, afrykański i azjatycki, które wyruszyły jednocześnie w samo południe w procesjach prowadzonych ulicami miasta sprzed jarosławskich kościołów: Chrystusa Króla, Ojców Reformatów i Miłosierdzia Bożego. Każdym, oznaczonym innym kolorem, kierował jeden z królów.
Najwcześniej do celu dotarł czwarty Orszak Świętej Rodziny z Pastuszkami i osiołkiem, który powędrował z Kolegiaty Jarosławskiej.
Niebieski Orszak Afrykański ruszył z kościoła Ojców Reformatów, prowadzony przez Króla Baltazara. Zielonym Orszakiem Azjatyckim pokierował Król Melchior z kościoła Miłosierdzia Bożego. Natomiast w Czerwonym Orszaku Europejskim z Królem Kacprem na czele, który wyruszył z kościoła Chrystusa Króla przeszły Władze Województwa, Powiatu i Miasta oraz Wójtowie wraz z dworem i rycerzami oraz dwórkami i młodzieżą ze wstążeczkami, a także pielęgniarkami, ratownikami, służbami mundurowymi i reprezentacją PWSTE w Jarosławiu, którą stanowili JM Rektor, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Rejman oraz Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania, dr Tatiana Kożak-Siara, a także pracownicy i bardzo liczna grupa studentów także zagranicznych z programu Erasmus+.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jedność w różnorodności. Edukacja międzykulturowa na wspólnym obszarze polsko-słowackiego pogranicza”

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
20171127 29

„Jedność w różnorodności. Edukacja międzykulturowa na wspólnym obszarze polsko-słowackiego pogranicza”, pod tym hasłem odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana w dniach 27-29 listopada 2017 roku w PWSTE w Jarosławiu.
Obrady zaplanowane w Bibliotece naszej Uczelni poprzedziły wystąpienia JM Rektora, prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofa Rejmana, który jako Gospodarz dokonał otwarcia spotkania oraz doc. dr. inż. Petera Adamišina, Prorektora Uniwersytetu Preszowskiego na Słowacji, współorganizatora przedsięwzięcia.
Zaszczyt powitania gości przypadł mgr Beacie Rejman, Dyrektor Biblioteki PWSTE w Jarosławiu.
W spotkaniu udział wzięli ks. Prałat Andrzej Surowiec, Archiprezbiter Jarosławski oraz Tadeusz Chrzan, Starosta Powiatu Jarosławskiego i reprezentant Burmistrza Miasta Jarosławia, jak również wykładowcy i studenci PWSTE i dyrektorzy, kadra oraz uczniowie szkół uczestniczących w projekcie.

Charytatywna akcja na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach na terenie Kampusu PWSTE w Jarosławiu

Drukuj Drukuj E-mail E-mail

SCHRONISKO ORZECHOWCE

Studenci II roku kierunku zarządzanie i Członkowie Studenckiego Koła Naukowego FOCUS działającego w Instytucie Ekonomii i Zarządzania, a także Dział Współpracy Międzynarodowej i studenci z zagranicy przebywającymi w PWSTE w ramach programu Erasmus+ organizują charytatywną akcję na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, która odbędzie się w dniach od 1 grudnia 2017 r. do 15 marca 2018 r. zarówno na terenie PWSTE, jak i w wybranych sklepach miasta Jarosławia.

Akcja została objęta Patronatem Honorowym JM Rektora, prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofa Rejmana oraz Patronatem Medialnym Gazety Jarosławskiej.                  

Celem inicjatywy jest udzielenie pomocy rzeczowej dla zwierzaków znajdujących się w schronisku. Do oznaczonych kartonów zbierane będą karma mokra i sucha dla psów i kotów, koce, zabawki oraz smycze i obroże, jak również żwirek dla kotów, które pozwolą podopiecznym schroniska przetrwać zimę.

W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach obecnie znajduje się ok. 200 zwierząt. Są to przeważnie ofiary wypadków, wycieńczenia spowodowanego samotną tułaczką po mieście czy zaniedbań z winy poprzednich właścicieli. Podobnie, jak załoga schroniska marzymy, aby wśród nas pojawiało się coraz więcej empatii oraz ludzi wrażliwych na cierpienie zwierząt i chętnych do niesienia pomocy naszym mniejszym braciom.

Istnieją rozmaite sposoby na wspieranie schroniskowych pensjonariuszy, od zapewnienia domu tymczasowego, przez udzielanie pomocy finansowej oraz rzeczowej po wolontariat polegający m.in. na poświęcaniu własnego czasu i oczywiście serca podczas wyprowadzania psiaków na spacery - do czego gorąco zachęcamy.

W imieniu zwierzaków bardzo prosimy o pomoc. Jeśli możesz dać dom, któremuś z podopiecznych schroniska - nie wahaj się. Jeżeli natomiast chciałbyś pomóc, ale nie masz możliwości fizycznego zaadoptowania zwierzaka - możesz zostać jego "wirtualnym opiekunem". Adoptując psa czy kota wirtualnie, wspomagasz finansowo jego utrzymanie. Szczegóły dostępne są na stronie: http://www.schroniskoorzechowce.pl

OKAŻ SERCE JUŻ DZIŚ!