Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Back to Top

Wydarzenia

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Starzenie się i starość wyzwaniem i zadaniem XXI wieku”

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
dsc 0000

„Starzenie się i starość wyzwaniem i zadaniem XXI wieku”, pod tym hasłem odbyła się II ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana 12 czerwca 2019 r. przez Instytut Ochrony Zdrowia PWSTE w Jarosławiu oraz istniejący przy naszej Uczelni Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

Uroczystego otwarcia obrad składających się na konferencję uwzględniającą myśl A. Kępińskiego zawartą w słowach: „Podobnie jak jesień może być najpiękniejszą porą roku, tak i starość może być najpiękniejszym okresem życia”, dokonał JM Rektor naszej Uczelni, prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman. Wydarzenie zaszczycili: dr Dariusz Tracz, Wiceburmistrz Miasta Jarosławia, a także przedstawiciele grupy zawodowej lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, pracowników socjalnych oraz studentów, absolwentów pielęgniarstwa i pracy socjalnej. Do dyskusji zaproszono naukowców reprezentujących szerokie grono uczelni z różnych części kraju, a także psychologów, filozofów, socjologów i pedagogów.
Sympozjum rozpoczęło wystąpienie Dyrekcji Instytutu Ochrony Zdrowia: dr Marty Cebulak i dr Małgorzaty Dziechciaż, którym przypadł także zaszczyt uroczystego powitania gości.

Cem Morkoc i Ilknur Kiran Morkoc z Bilecik Şeyh Edebali University w PWSTE w ramach Erasmusa+

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
1

Początkiem czerwca br. w jarosławskiej Uczelni gościliśmy Cem Morkoc i Ilknur Kiran Morkoc - reprezentację nowego partnera zagranicznego - Bilecik Şeyh Edebali University w Turcji.
Skoncentrowany na wykładach dla studentów z Hiszpanii i Turcji przebywających w PWSTE także w ramach programu Erasmus+ pobyt, stanowił wypełnioną wspaniałą atmosferą lekcję międzynarodowej wymiany doświadczeń. W bardzo sympatycznym spotkaniu udział wzięli również studenci, planujący wyjazdy za granicę.
Gości oprowadzono po Kampusie Uczelni, a na zakończenie naukowcom przekazane zostały certyfikaty potwierdzające aktywne prowadzenie zajęć.
Cel mobilności zrealizowanej w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+ stanowiło zdobycie doświadczenia w zakresie tematyki objętej planem wykładów. Dyskusji poddano pola przyszłej współpracy przy wdrażaniu pozytywnych doświadczeń zaczerpniętych z wizyty, a także dzielenie się zdobytą wiedzą i kwalifikacjami z zespołem uczelni goszczącej.

IX Podkarpackie Juwenalia 2019 za nami!

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
47

W dniu 7 czerwca 2019 r. na terenie miasteczka akademickiego naszej Uczelni zainaugurowano święto Społeczności Akademickiej PWSTE w Jarosławiu.
W obecności JM Rektora, prof. ucz. dr. hab. Krzysztofa Rejmana oraz Prorektora ds. Studenckich, dra inż. Ryszarda Pukały, dyrektorów instytutów, wykładowców i studentów, także studentów zagranicznych z programu Erasmus+ - przedstawiciele Samorządu Studenckiego odebrali symboliczne klucze do „bram miasta" z rąk dra Dariusza Tracza, Wiceburmistrza Miasta Jarosławia.
Gospodarz miejsca życzył młodzieży świetnej oraz bezpiecznej zabawy.
W programie wydarzenia zaplanowano wiele atrakcji, wśród których na wyróżnienie zasługuje wywołujący spore emocje konkurs na najlepsze przebranie indywidualne i grupowe.
Następnie nadszedł czas na koncerty. Młodzież bawiła się przy żywiołowej i dynamicznej muzyce zespołów: Dejw, Long & Junior, a także DBOMB, Borys LBD i Nowator.

Prof. Sudi Apak - Rektor Istanbul Esenyurt University w PWSTE

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
S Apak

W dniach 29 kwietnia-3 maja 2019 r. gościliśmy w naszej Uczelni prof. Sudi Apak, Rektora Istanbul Esenyurt University. Naukowiec z partnerskiej uczelni tureckiej zrealizował program szkoleniowy w ramach Erasmusa+. W imieniu JM Rektora, prof. ucz. dr. hab. Krzysztofa Rejmana, gościa podjęła mgr Magdalena Bojarska, kierująca Działem Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu.
Dzięki mobilności zrealizowanej przy wsparciu z programu Erasmus+ udało się osiągnąć podstawowe założenia szkolenia treningowego, jak wzmocnienie współpracy z partnerem, poprzez plany dotyczące wspólnych przedsięwzięć zarówno naukowych, jak i związanych z organizacją codziennej działalności.
Do głównych celów wizyty należy zaliczyć wspieranie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w dziedzinie współpracy między instytucjami działającymi na rzecz kształcenia studentów. Zadanie wpisuje się również w projekt umiędzynarodowienia oraz promocji obu uczelni. Priorytetem przyjazdu szkoleniowego było doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych reprezentanta tureckiej uczelni partnerskiej podczas pobytu w uczelni zagranicznej jednego z krajów Unii Europejskiej.

Promocja programu Erasmus+ i szerzenie myśli technologicznej w PWSTE

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
dsc 0000 2

W dniu 24 kwietnia 2019 r. jarosławska Uczelnia stała się platformą wymiany doświadczeń szerokiego grona ekspertów i beneficjentów programu Erasmus+ podczas konferencji regionalnej programu Erasmus+ poświęconej możliwościom rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli w międzynarodowych projektach edukacyjnych.
Organizatorem wydarzenia była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+, ze szczególnym udziałem związanego z Jarosławiem - Pana Andrzeja Wyczawskiego, Zastępcy Dyrektora Generalnego – któremu bardzo dziękujemy za świetną imprezę!
W gronie autorytetów dokonujących uroczystego otwarcia obrad i powitania gości znalazła się Pani Anna Schmidt-Rodziewicz, Poseł na Sejm RP, jak również Starosta Jarosławski, Tadeusz Chrzan oraz JM Rektor naszej Uczelni, prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman i dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Spotkania z ekspertami, prezentacja współpracy szkół powiatu jarosławskiego z pracodawcami, a przy tym pokazy umiejętności przy stoiskach dobrych praktyk beneficjentów programu Erasmus+ towarzyszyły eventowi, w którym uczestniczyła imponująca ilość uczniów i studentów, a także nauczycieli i wykładowców oraz dyrektorów szkół z całego regionu. Wydarzeniem zainteresowali się także studenci z Hiszpanii i Turcji, przebywający w PWSTE w ramach programu Erasmus+.

Finał akcji na rzecz bezdomnych zwierząt z Orzechowiec

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
dsc 0000

Przekazaniem zebranych artykułów podczas czterokrotnej wizyty zakończyła się akcja charytatywna na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, która odbywała się od listopada 2018 r. do marca br. na terenie Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu i sklepu E.Leclerc przy ul. Sportowej w Przemyślu oraz sieci sklepów „Społem” PSS (w tym „GAMA”) w Jarosławiu.
Celem inicjatywy było udzielenie pomocy rzeczowej dla zwierzaków znajdujących się w schronisku. Do oznaczonych kartonów zbierano karmę suchą i mokrą dla psów i kotów, a także zabawki, smycze, obroże, szelki, miski, koce i ręczniki oraz żwirek dla kotów. Podczas kilku wizyt delegację podejmował Przemysław Grządziel, kierownik placówki.
Organizatorem inicjatywy była mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu we współpracy ze studentami z Hiszpanii i Turcji przebywającymi w naszej Uczelni w ramach programu Erasmus+.
Wykonanie zadania podzieliliśmy na 4 etapy zrealizowane od listopada ub. r. do marca br., które przełożyły się na wizyty w schronisku. Rezultat okazał się tak imponujący, że zachęca do podejmowania dalszych działań na rzecz potrzebujących. Ofiarodawcy udowodnili po prostu, że nie jest im obojętny los bezdomnych zwierząt. Zbiórka prowadzona była na terenie Kampusu PWSTE w Jarosławiu oraz w sklepach zlokalizowanych w Jarosławiu i Przemyślu. Przed akcją rozwieszone zostały plakaty informacyjne z komunikatem o prowadzonym przedsięwzięciu. Jednocześnie promowano inicjatywę za pośrednictwem strony internetowej oraz profili społecznościowych.

ERASMUSI+ PODCZAS DNIA OTWARTEGO

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
1

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z towarzyszącymi im pedagogami skorzystali z zaproszenia do wzięcia udziału w Dniu Otwartym PWSTE w Jarosławiu, który odbył się w czwartek, 8 marca 2019 r. Imprezę poprowadził Michał „MICHU” Sobkowski - prezenter ogólnopolskiego pasma w Radiu ESKA. Barwne i pomysłowe prezentacje kół naukowych i organizacji studenckich oraz muzyka - to tylko niektóre z wielu atrakcji przygotowanych dla licznie przybyłej młodzieży.

Odwiedzających mury naszej Uczelni w imieniu JM Rektora, prof. ucz. dra hab. Krzysztofa Rejmana, przywitali Prorektorzy ds. Dydaktycznych i Studenckich. Do Dnia Otwartego przyłączyli się również studenci z zagranicy przebywający w PWSTE w ramach programu Erasmus+.

Poprzez bezpośredni kontakt z kadrą oraz studentami, uczniowie przekonali się o atmosferze panującej w Uczelni i możliwościach, jakie w przyszłej karierze zawodowej daje nauka w PWSTE. Podczas zwiedzania Kampusu można było częstować się pyszną grochówką.

ORSZAK TRZECH KRÓLI W JAROSŁAWIU - 6 STYCZNIA 2019 R.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
dsc 2516

W obchodzoną 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego, określaną potocznie jako „Święto Trzech Króli” ulicami naszego miasta przeszedł, organizowany już po raz ósmy w Jarosławiu, Orszak Trzech Króli.
Niosące duchowe przesłanie wszystkim mieszkańcom wydarzenie zainaugurowała Msza Św., której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Gość Honorowy Ks. Abp Adam Szal, Metropolita Przemyski. Tegoroczne hasło brzmiało: „Odnowić oblicze ziemi” i nawiązywało do I pielgrzymki Ojca Świętego do Polski.
Głównym organizatorem koordynującym przedsięwzięcie od ośmiu lat jest Archiprezbiter Jarosławski, Ks. Prałat Andrzej Surowiec, który poprowadził przygotowywaną cały rok, uroczystość.
Składały się na nią 4 barwne korowody: europejski, afrykański i azjatycki oraz Świętej Rodziny, które wyruszyły jednocześnie w samo południe w procesjach prowadzonych ulicami miasta sprzed jarosławskich kościołów: Chrystusa Króla, Ojców Reformatów i Miłosierdzia Bożego. Każdym, oznaczonym innym kolorem, kierował jeden z królów.
Najwcześniej do celu dotarł czwarty Orszak Świętej Rodziny z Pastuszkami i osiołkiem, który powędrował z Kolegiaty Jarosławskiej.
Po dojściu na jarosławski Rynek pozostałych Orszaków podczas wspólnego kolędowania, podążając do Betlejemskiego Żłóbka w poszukiwaniu Dzieciątka Jezus, Trzej Królowie z towarzyszącymi im Orszakami podziwiali inscenizacje jasełkowe.
Niebieski Orszak Afrykański ruszył z kościoła Ojców Reformatów, prowadzony przez Króla Baltazara. Zielonym Orszakiem Azjatyckim pokierował Król Melchior z kościoła Miłosierdzia Bożego. Natomiast w Czerwonym Orszaku Europejskim z Królem Kacprem na czele, który wyruszył z kościoła Chrystusa Króla przeszedł Pasterz Diecezji Przemyskiej oraz parlamentarzyści, władze powiatowe i miejskie, wójtowie z ratownikami, służbami mundurowymi i reprezentacją PWSTE w Jarosławiu, którą stanowili JM Rektor, prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman oraz Wicedyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania, dr Jolanta Wojtowicz-Żygadło i dr Alicja Kłos z Instytutu Ochrony Zdrowia, a także studenci z bardzo liczną grupą zagranicznych żaków z programu Erasmus+.