Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Back to Top

Wydarzenia

WIZYTA W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W ORZECHOWCACH - 16.06.2020 r.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
1

Wczoraj odwiedziłam podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach i wreszcie mogłam przekazać artykuły zebrane kilka miesięcy wcześniej podczas akcji organizowanej regularnie przez Dział Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu oraz studentów z zagranicy, przebywających w naszej Uczelni w ramach programu Erasmus+.

Z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności wspólnie ze studentem zobaczyliśmy się z szefem schroniska, Przemysławem Grządzielem.

Dziękujemy za wsparcie sieci sklepów „Społem” PSS (w tym „GAMA”) w Jarosławiu oraz dyrekcji i pracownikom sklepu E.Leclerc przy ul. Sportowej w Przemyślu.

Pomimo wielu ograniczeń załoga schroniska, w którym przebywa kilkaset psów i kotów świetnie radzi sobie z codziennymi obowiązkami.
W imieniu naszych braci mniejszych bardzo prosimy o wsparcie schroniska i przekazywanie dla zwierzaków: karmy mokrej i suchej, zabawek i smyczy, szelek, obroży, czy żwirku dla kotów.

Jednocześnie zachęcamy gorąco do adopcji podopiecznych schroniska, zarówno tych rzeczywistych, kończących się zabraniem czworonoga do domu, jak również przypominamy, że można zostać "wirtualnym opiekunem". Adoptując psa czy kota wirtualnie, wspomagasz finansowo jego utrzymanie. Szczegóły dostępne są na stronie: http://www.schroniskoorzechowce.pl

Inicjatywa została objęta Patronatem Honorowym JM Rektora, prof. ucz. dr. hab. Krzysztofa Rejmana.

Organizatorami akcji była mgr Magdalena Bojarska, Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu i zagraniczni studenci przebywający w naszej Uczelni w ramach programu Erasmus+.

Finał akcji na rzecz bezdomnych zwierząt z Orzechowiec

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
1

Sukcesem zakończyła się akcja charytatywna na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, która odbywała się od listopada 2019 r. do lutego br. na terenie Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu i sklepu E.Leclerc przy ul. Sportowej w Przemyślu oraz sieci sklepów „Społem” PSS (w tym „GAMA”) w Jarosławiu.

Celem inicjatywy było udzielenie pomocy rzeczowej dla zwierzaków znajdujących się w schronisku. Do oznaczonych kartonów zbierano karmę suchą i mokrą dla psów i kotów, a także zabawki, smycze, obroże, szelki, miski, koce i ręczniki oraz żwirek dla kotów. Podczas kilku wizyt delegację podejmował Przemysław Grządziel, kierownik placówki.
Organizatorem inicjatywy była mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu we współpracy ze studentami z Hiszpanii i Turcji przebywającymi w naszej Uczelni w ramach programu Erasmus+.

Wykonanie zadania podzielono na kilka etapów zrealizowanych od listopada ub. r. do marca br., które przełożyły się na wizyty w schronisku. Rezultat okazał się tak imponujący, że zachęca do podejmowania dalszych działań na rzecz potrzebujących. Ofiarodawcy udowodnili po prostu, że nie jest im obojętny los bezdomnych zwierząt. Zbiórka prowadzona była na terenie Kampusu PWSTE w Jarosławiu oraz w sklepach zlokalizowanych w Jarosławiu i Przemyślu. Przed akcją rozwieszone zostały plakaty informacyjne z komunikatem o prowadzonym przedsięwzięciu. Jednocześnie promowano inicjatywę za pośrednictwem strony internetowej oraz profili społecznościowych.

Saying goodbye to the foreign students who studied at PWSTE :):)

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
6

February is the time to say goodbye to the foreign students who have finished their stay at the PWSTE in Jaroslaw within the ERASMUS+ PROGRAMME. We will miss you so much ! ! ! In the winter semester of the academic year 2019/2020 we hosted students from: Murcia and Coruna Universities, Universidad de Extremadura, Munzur and Kastamonu Universities but also Istanbul Aydın University, Sakarya University of Applied Sciences and Sakarya University. We hope that the education that you gained here would help you in your future studies. Some of the students decided to stay also for the second semester - what satisfies us very much:)

Wizyta studentów z Kazachskiego Uniwersytetu Państwowego im. Al-Farabi w PWSTE w Jarosławiu

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
1

W dniu 3 lutego br. rozpoczęła się trwająca dwa tygodnie wizyta studentów studiów magisterskich z wydziału ekonomii partnerskiego Uniwersytetu Państwowego im. Al-Farabi z Kazachstanu.

Celem przyjazdu jest udział w szkole zimowej zatytułowanej: „Innowacyjny rozwój i praktyki w zglobalizowanej gospodarce - aspekty finansowe”, zorganizowanej w ramach zawartej 17 grudnia 2019 r. umowy o bilateralnej współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu oraz Kazachskim Uniwersytetem Państwowym im. Al-Farabi.
Gości w imieniu JM Rektora prof. ucz. dra hab. Krzysztofa Rejmana powitał dr inż. Ryszard Pukał, Prorektor ds. Studenckich naszej Uczelni, będący jednocześnie głównym inicjatorem i organizatorem wydarzenia.
Podczas pierwszego dnia pobytu przewodnikiem gości po Kampusie naszej Uczelni była uczestnicząca w spotkaniu mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i Rzecznik Prasowy PWSTE w Jarosławiu. Zaprezentowane zostały laboratoria Instytutu Inżynierii Technicznej oraz Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej należące do Ochrony Zdrowia, jak również inne jednostki PWSTE.
Podczas pobytu goście pozostają pod opieką dra inż. Piotra Maziarza, Kierownika Działu Praktyk Studenckich z Akademickim Biurem Karier.

I MIKOŁAJKOWY FINAŁ AKCJI NA RZECZ ZWIERZAKÓW Z ORZECHOWIEC – 16.12.2019 r.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
1

W dniu 16 grudnia br. odbył się I mikołajkowy etap akcji charytatywnej na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Mgr Magdalena Bojarska, Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu i zagraniczni studenci przebywający w naszej Uczelni w ramach programu Erasmus+ przekazali zebrane artykuły podczas wizyty w Orzechowcach.
Delegację podjęła załoga Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, od której dowiedzieliśmy się, że obecnie zwierzaki najbardziej potrzebują mokrej i suchej karmy dla psów i kotów.
Akcja rozpoczęła się w listopadzie i potrwa do 15 lutego 2020 r. Prowadzona jest na terenie Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu i wybranych sklepów, którym jesteśmy wdzięczni za pomoc.
Celem inicjatywy jest udzielenie pomocy rzeczowej dla zwierzaków znajdujących się w schronisku. Do oznaczonych kartonów ciągle zbieramy karmę suchą i mokrą dla psów i kotów, a także zabawki, smycze, obroże, szelki, miski oraz żwirek dla kotów.
Organizatorami inicjatywy są zagraniczni studenci z zagranicy przebywający w naszej Uczelni w ramach programu Erasmus+ we współpracy z Działem Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu.
W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach obecnie znajduje się ok. 200 zwierząt. Są to przeważnie ofiary wypadków, wycieńczenia spowodowanego samotną tułaczką po mieście czy zaniedbań z winy poprzednich właścicieli. Podobnie, jak załoga schroniska marzymy, aby wśród nas pojawiało się coraz więcej empatii oraz ludzi wrażliwych na cierpienie zwierząt i chętnych do niesienia pomocy naszym mniejszym braciom.
Istnieją rozmaite sposoby na wspieranie schroniskowych pensjonariuszy, od zapewnienia domu tymczasowego, przez udzielanie pomocy finansowej oraz rzeczowej po wolontariat polegający m.in. na poświęcaniu własnego czasu i oczywiście serca podczas wyprowadzania psiaków na spacery - do czego gorąco zachęcamy.
W imieniu psów i kotów bardzo prosimy o pomoc, zachęcając gorąco do adopcji podopiecznych schroniska, zarówno tych rzeczywistych, kończących się zabraniem czworonoga do domu, jak również przypominamy, że można zostać "wirtualnym opiekunem". Adoptując psa czy kota wirtualnie, wspomagasz finansowo jego utrzymanie. Szczegóły dostępne są na stronie: http://www.schroniskoorzechowce.pl

Goście z Kamieńca Podolskiego

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
1

W dniu 17 października br. gościliśmy delegację z Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Ohijenka w Kamieńcu Podolskim. Celem spotkania było ustalenie możliwości nawiązania bilateralnej współpracy na wielu płaszczyznach, także w ramach programu Erasmus+.
Prof. dr hab. Alla Khoptiar, Dziekan Wydziału Filologii Zagranicznej oraz towarzysząca jej Barbara Januszkiewicz odwiedziły naszą Uczelnię wspólnie z Dyrektor Wydziału Oświaty UM, Renatą Chlebowską. Panie zostały podjęte przez Prorektor ds. Dydaktycznych, doc. dr Dorotę Dejniak. W spotkaniu uczestniczyła mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i Rzecznik Prasowy PWSTE w Jarosławiu oraz mgr Krzysztof Markowski, Wicedyrektor Instytutu Humanistycznego.

Magdalena Bojarska zwycięzcą tegorocznego konkursu EDUinspirator 2019 w kategorii szkolnictwo wyższe

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
1

Z ogromną satysfakcją i wielką radością informujemy, że mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, Rzecznik Prasowy i Instytucjonalny Koordynator Programu Erasmus+ w PWSTE w Jarosławiu otrzymała tytuł EDUinspiratora 2019 zwyciężając w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w kategorii szkolnictwo wyższe.
Tegoroczna rywalizacja odbywała się pod hasłem „DZIAŁAM I INSPIRUJĘ!”, z kolei konkurs adresowany był do osób niezwykle zaangażowanych w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych, które nabywając nowe kompetencje, wpłynęły pozytywnie na lokalne środowisko. Kapituła konkursu poszukiwała dzielących się swoim doświadczeniem liderów i mentorów, których wiedza wpłynęła na podniesienie kwalifikacji i osiągnięcie sukcesu przez innych. Oceniano oddziaływanie projektu na otaczającą nas rzeczywistość w połączeniu z wysoką jakością realizowanych działań, rozwijaniem kompetencji językowych, przedsiębiorczych i międzykulturowych.
Wśród kryteriów oceny znalazły się: znaczenie, działania komunikacyjne i upowszechniające rezultaty oraz wpływ i oddziaływanie, a także innowacyjność i możliwość przenoszenia rezultatów, jak też atrakcyjność działań.
Nominacje ekspertów zostały przekazane dokonującej ostatecznego wyboru Kapitule konkursowej, której decyzja została przekazana podczas uroczystej Gali Wręczenia Nagród Edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowanej w dniu 3 grudnia br. w Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego w Warszawie.
Uczestnikami wydarzenia była fenomenalna pływaczka Otylia Jędrzejczak, która wygłosiła prelekcję poświęconą drodze do sukcesu i przezwyciężaniu porażek oraz Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej i dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a także szerokie grono osób z całej Polski związanych z realizacją międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Wizyta naukowca z Istanbul Esenyurt University w PWSTE

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
dsc 0422

W dniach 2-6 grudnia 2019 r. gościliśmy w naszej Uczelni dr Rahşan İpek ÇAVUŞOĞLU z Istanbul Esenyurt University. Naukowiec z partnerskiej uczelni tureckiej zrealizował program szkoleniowy w ramach Erasmusa+. W imieniu JM Rektora, prof. ucz. dr. hab. Krzysztofa Rejmana, gościa podjęła mgr Magdalena Bojarska, kierująca Działem Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu.
Dzięki mobilności zrealizowanej przy wsparciu z programu Erasmus+ udało się osiągnąć podstawowe założenia szkolenia treningowego, jak wzmocnienie współpracy z partnerem, poprzez plany dotyczące wspólnych przedsięwzięć zarówno naukowych, jak i związanych z organizacją codziennej działalności. Na przełomie kwietnia i maja odwiedził nas Rektor tej uczelni, prof. Sudi Apak.