Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Back to Top

Wydarzenia

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „DOBROCZYNNOŚĆ, FILANTROPIA I PRACA SOCJALNA”

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
dsc 0000

W dniu 21 listopada 2019 r. w PWSTE w Jarosławiu odbyła się V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „DOBROCZYNNOŚĆ, FILANTROPIA I PRACA SOCJALNA”. Uroczystego otwarcia obrad dokonał JM Rektor naszej Uczelni, prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman. Z kolei zaszczyt powitania przybyłych gości i słowa wprowadzenia przypadły dr Marcie Cebulak i dr Małgorzacie Dziechciaż, Wicedyrekcji Instytutu Ochrony Zdrowia PWSTE w Jarosławiu.
W założeniu organizatorów priorytetem konferencji zorganizowanej w Dniu Pracownika Socjalnego była szeroko rozumiana promocja pracy socjalnej, działalności pracowników socjalnych oraz pomocy społecznej ze zwróceniem szczególnej uwagi na codzienne problemy grupy zawodowej pracowników realizujących zadania pomocy społecznej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele środowiska akademickiego z kraju i zagranicy oraz praktycy w zawodzie, reprezentanci władz samorządowych, jak również Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, którego Dyrektor, dr Agnieszka Kruba-Nieckarz otrzymała kwiaty w związku z przypadającym Dniem Pracownika Socjalnego z rąk JM Rektora i Wiceburmistrza Miasta Jarosławia.

Obrady poprzedziła sesja plenarna z bardzo ciekawymi wystąpieniami JM Rektora, prof. Krzysztofa Rejmana, który omówił zagadnienia związane z wykluczeniem społecznym osób z niepełnosprawnością i prof. dra hab. Arkadiusza Żukowskiego. Podsumowania zaprezentowanych prelekcji dokonała prof. dr hab. Kinga Przybyszewska z PWSZ w Koninie.

Natomiast w obrębie tematu konferencji debatowano w ramach dwóch paneli dyskusyjnych. Zaprezentowane wystąpienia skoncentrowane były wokół zagadnień opisujących współczesne wyzwania polityki społecznej i pracy socjalnej oraz roli asystentów rodziny, czy też zagadnień niewolnictwa w kontekście problemu XXI wieku, o których traktował I moduł. Swoje przemyślenia oraz wyniki badań zaprezentowali naukowcy z kilku uczelni polskich i zagranicznych.

Rozważania panelu II wypełniły wystąpienia autorstwa prelegentów reprezentujących Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jak również reprezentantów naszej Uczelni i instytucji partnerskich.
Z kolei kończące spotkanie szkolenie pn. „Skuteczne pomaganie – współczesne wyzwania” przeprowadziły przedstawicielki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Centrum Rozwoju i Psychoterapii w Jarosławiu.

Konsul Ambasady USA z wizytą w PWSTE

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
1

W dniu 18 listopada br. studenci naszej Uczelni mieli możliwość wysłuchania prelekcji Wicekonsula w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie. Kraig Cook zaprezentował "Work & Travel", oficjalny program wymiany kulturowej stworzony i nadzorowany przez amerykański Departament Stanu.
Po uroczystym powitaniu gościa oraz otwarciu spotkania przez dra inż. Ryszarda Pukałę, Prorektora ds. Studenckich, reprezentującego JM Rektora, prof. ucz. dra hab. Krzysztofa Rejmana - rozpoczął się panel adresowany dla licznie przybyłej na prelekcję młodzieży.
Tematyka wydarzenia poruszała możliwości wyjazdów do USA w ramach programu Summer Work and Travel, podczas którego studenci mogą podejmować sezonową pracę w różnych sektorach gospodarki.
W trakcie spotkania z udziałem zagranicznych studentów przebywających w PWSTE w ramach programu Erasmus+, omówiono m.in. wyjazdy typu Summer Work & Travel USA, Camp, Au Pair oraz Internships.
Zwracając uwagę słuchaczy na warunki uczestnictwa, wymagane dokumenty oraz procedurę aplikacyjną i statystyki, najwięcej czasu poświęcono na przedstawienie programu Work&Travel, który daje możliwość podjęcia pracy oraz doskonalenia języka angielskiego i podróżowania po USA. Jego celem jest umożliwienie studentom poznania kultury Stanów Zjednoczonych, zdobycie doświadczenia, a także nawiązanie międzynarodowych przyjaźni i kontaktów.

Ważna wizyta prof. Juan Miguel Leon Rojas z hiszpańskiego Universidad de Extremadura

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
dsc 0002

Important visit of prof. Juan Miguel Leon Rojas from Spanish Universidad de Extremadura in the International Relations Office of PWSTE in Jaroslaw dedicated to starting cooperation within Erasmus+ Programme.

Ważna wizyta prof. Juan Miguel Leon Rojas z hiszpańskiego Universidad de Extremadura w Dziale Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu poświęcona współpracy zagranicznej w ramach programu Erasmus+.

 

PWSTE podczas 27. kwesty na Starym Cmentarzu w dniu 1 listopada 2019 r.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
dsc 0002

W dniu 1 listopada br. nasza Uczelnia wzorem lat ubiegłych włączyła się w kwestę na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków Starego Cmentarza w Jarosławiu. Na zorganizowaną po raz kolejny cykliczną akcję zbierania datków od odwiedzających groby odpowiedzieli studenci z zagranicy przebywający w PWSTE w Jarosławiu w ramach programu Erasmus+, a także kwestujący pracownicy naszej Uczelni.

Założony w 1784 roku na pojezuickich gruntach Stary Cmentarz należy do jednego z najstarszych zamiejskich cmentarzy w Europie. Data jego powstania jest wcześniejsza od tak znanych cmentarzy, jak Łyczakowski we Lwowie (1786), Powązkowski w Warszawie (1790), wileńska Rossa (1800) czy wreszcie Rakowicki w Krakowie (1803).

Wspólnie z władzami miasta i powiatu jarosławskiego oraz radnymi, członkami Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, jak również jaworowskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej na Ukrainie, a także dyrekcją, nauczycielami i uczniami jarosławskich szkół i reprezentantami organizacji pozarządowych, każdego roku pomagamy odzyskać dawną świetność zniszczonym przez czas nagrobkom.

Tegoroczna zbiórka obejmowała również polskie groby w Jaworowie na Ukrainie.

Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Komitet Społeczny na Rzecz Ratowania Zabytków Starych Polskich Cmentarzy, którego Przewodniczącym jest dr Tomasz Kulesza, działający przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu.

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
dsc 0001

W piątek, 11 października 2019 r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu świętowała uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020!
Zgodnie z tradycją uroczystość zorganizowaną w Centrum Kultury Akademickiej, poprzedziła Msza Św., której przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Abp Józef Michalik przy współkoncelebrze zaproszonego duchowieństwa z Archiprezbiterem Jarosławskim, ks. Prałatem Andrzejem Surowcem.
Po zakończonej Eucharystii JM Rektor, Prorektorzy, Senat oraz pracownicy i studenci naszej Uczelni, a także zaproszeni goście wzięli udział w oficjalnej części uroczystości, którą rozpoczęło wystąpienie JM Rektora, prof. ucz. dr. hab. Krzysztofa Rejmana, który podkreślił ponad 20-letnią historię naszej Uczelni.
Podczas przemówienia zauważono osoby zaangażowane w założenie i rozwój jarosławskiej Uczelni. Podsumowując udaną rekrutację na rok akademicki 2019/2020, wskazano jednocześnie na ugruntowaną pozycję w swojej kategorii zarówno w środowisku lokalnym, jak też na tle województwa oraz całego kraju. Wymieniono dotychczasowe sukcesy, zapowiadając powstanie ciekawych kierunków, ze szczególnym zwróceniem uwagi na planowane otwarcie Centrum Popularyzacji Nauki, jako efektu współpracy Uczelni i Samorządu.
Zwrócono również uwagę na historię, bazę dydaktyczną i infrastrukturę techniczną oraz nowe kierunki, czy też realizowane projekty europejskie, łącznie z wyjazdami w ramach programu Erasmus+ i prestiżową nominację jarosławskiej PWSTE wśród 5 najlepszych uczelni w kraju w konkursie EDUinspiracje 2019.

Naukowiec z Necmettin Erbakan University w PWSTE z Erasmusem+

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
1
Assoc. Prof. Dr. Şerife Yurdagül KUMCU, scientist from Necmettin Erbakan University visited the Bronislaw Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jaroslaw within Erasmus+ Programme (14-18.10.2019). The guest was looked after by Magdalena Bojarska, Spokesperson and the Head of International Relations Office and Erasmus+ Institutional Coordinator of the host institution.
 

Delegacja prominentnych gości z USA w PWSTE w Jarosławiu

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
dsc 0000
W dniu 7 października br. JM Rektor PWSTE w Jarosławiu, prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman gościł delegację amerykańskich kongresmenów, finansistów, analityków, generałów i reprezentantów Polskiej Izby Handlowej w USA, a także współorganizujących wydarzenie: Senatora RP Mieczysława Golbę i Teresę Pamułę, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Dwumodułowe spotkanie zainaugurowano w Sali Senackiej jarosławskiej Uczelni, aby następnie przejść do Biblioteki, gdzie na gości czekała aula pełna wykładowców i studentów, ze znaczącym udziałem rozpoczynających studia w PWSTE w ramach programu Erasmus+ studentów zagranicznych.
Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonał JM Rektor, prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman oddając następnie głos towarzyszącemu delegacji Ireneuszowi E. Lubaczewski’emu Dyrektorowi Generalnemu Polskiej Izby handlowej w USA, który poprowadził panel.
 

II Konferencja Regionalna Programu Erasmus+ i PO WER OD POMYSŁU DO PROJEKTU w jarosławskiej PWSTE

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
0

W dniu 3 października 2019 r. jarosławska Uczelnia kolejny raz stała się platformą wymiany doświadczeń szerokiego grona ekspertów i beneficjentów programu Erasmus+ podczas II Konferencji Regionalnej Programu Erasmus+ poświęconej możliwościom rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli w międzynarodowych projektach edukacyjnych.

Organizatorem wydarzenia była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+, ze szczególnym udziałem związanego z Jarosławiem - Pana Andrzeja Wyczawskiego, Zastępcy Dyrektora Generalnego – któremu bardzo dziękujemy za świetną imprezę!
W gronie autorytetów dokonujących uroczystego otwarcia obrad i powitania gości znalazł się JM Rektor PWSTE, prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman, jak również Starosta Jarosławski, Tadeusz Chrzan. Pan Rektor w swoim wystąpieniu zaznaczył sukcesy jarosławskiej Uczelni na płaszczyźnie współpracy z zagranicą oraz perfekcyjną realizację programu Erasmus+, podkreślając duże zainteresowanie kadry i studentów wyjazdami zagranicznymi.

Celem spotkania była promocja ponadnarodowej mobilności uczniów i praktycznej nauki zawodu poprzez wyjazdy na staże i praktyki zagraniczne w przedsiębiorstwach dla uczniów szkół zawodowych z prezentacją partnerstw szkół z pracodawcami i uczelniami w ramach programu Erasmus+ (oraz PO WER), czy też skutecznego korzystania z oferty FRSE.

W wystąpieniu wprowadzającym, bogatym w przydatne informacje merytoryczne dla wnioskodawców Pani Bożena Mayer-Gawron inspirowała nauczycieli do angażowania szkół w programy UE Erasmus+. Podobnie, jak prezentujący europejską jakość kształcenia zawodowego w Niemczech i Anglii na podstawie zrealizowanego projektu swojej placówki - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu, Adam Tomaszewski.

Spotkania z ekspertami i prezentacja projektów realizowanych przez jarosławskie szkoły, a przy tym szeroka oferta promocyjna przy mistrzowsko zorganizowanych stoiskach Zespołu Promocji i Komunikacji, a także Zespołu Upowszechniania Rezultatów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - towarzyszyły eventowi, w którym uczestniczyła imponująca ilość młodzieży, nauczycieli i wykładowców oraz dyrektorów szkół z całego regionu.

Wydarzeniem zainteresowali się także Koordynator Instytucjonalny i Koordynatorzy Instytutowi Programu Erasmus+ w PWSTE w Jarosławiu. Obecna była Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej oraz Marcin Warchoła, Marek Zarychta, Anna Muzyczka i Krzysztof Markowski.

Drugą część spotkania poświęcono na równoległe warsztaty obejmujące tematykę staży i praktyk zagranicznych dla uczniów i kadry kształcenia zawodowego, jak również ponadnarodowej mobilności uczniów – POWER.

Dostępne były punkty informacyjne FRSE: Erasmus+, ECVET, Europass, EPALE, POWER, Program EDUKACJA.


________________________________________
Autor zdjęć i tekstu mgr Magdalena Bojarska,
Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu

 

ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA W DOBIE GLOBALIZACJI

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
dsc 0001

W dniach 4-5 września 2019 r. w PWSTE w Jarosławiu miała miejsce V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wektory Bezpieczeństwa 2019” pod hasłem ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA W DOBIE GLOBALIZACJI. Radzie programowej przewodniczył JM Rektor PWSTE w Jarosławiu, prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman, który dokonał otwarcia obrad sympozjum.
Celem zorganizowanego z inicjatywy prof. ucz. dr. hab. inż. Zbigniewa Ciekanowskiego - po raz piąty spotkania była prezentacja dorobku nauki i praktyki w zakresie: kształtowania bezpieczeństwa państwa, wpływu jego bezpieczeństwa na sytuację obywateli oraz promocja jarosławskiej Uczelni.
W omówienie aktualnych problemów bezpieczeństwa państwa zaangażowali się naukowcy zagranicznych środowisk akademickich, których wystąpienia wpłynęły na pogłębienie współpracy między przedstawicielami nauki i praktyki gospodarczej z zagranicy i kraju, reprezentujący: Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny (Białoruś), Akademię Pracy i Stosunków Społecznych w Moskwie (Rosja) oraz Polsko-Amerykański Instytut Badań Społecznych w New Jersey (USA), jak również Akademię Sił Zbrojnych generała Milana Rastislava Štefánika w Liptowskim Mikulaszu na Słowacji.
Na spotkanie składały się obszary tematyczne obejmujące zagadnienia bezpieczeństwa globalnego i regionalnego, a także ekonomicznego państwa, jak również oddziaływanie jego polityki na rozwój zasobów ludzkich. Prelegenci zagłębili się w kwestie terroryzmu rozumianego jako zagrożenie bezpieczeństwa w Europie.

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktywność podmiotów gospodarczych w zmieniających się warunkach ekonomicznych

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
dsc 0545
W dniu 27 czerwca 2019 r. z inicjatywy Instytutu Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu we współpracy z programem edukacyjnym Związku Banków Polskich oraz Biura Informacji Kredytowej S.A. „Nowoczesne Zarządzaniem Biznesem” zorganizowana została VII międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana "Aktywność podmiotów gospodarczych w zmieniających się warunkach ekonomicznych". Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Obrady poprzedziło otwarcie sympozjum, którego w imieniu JM Rektora, prof. ucz. dr. hab. Krzysztofa Rejmana dokonał dr inż. Ryszard Pukała, Prorektor ds. Studenckich PWSTE w Jarosławiu.

Nie zabrakło przedstawicieli współpracujących instytucji, jak Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, Okręgowa Inspekcja Pracy, czy też Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu. Obecne były reprezentacje polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, których z jarosławską uczelnią łączy długoletnia współpraca.

W obrębie tematu spotkania z udziałem reprezentantów instytucji oraz pracowników naszej Uczelni, debatowano łącznie w ramach 3 paneli dyskusyjnych.
Zaszczyt powitania przybyłych gości, wśród których znaleźli się zarówno przedstawiciele jednostek samorządowych, jak i instytucji finansowych, a także partnerskich uczelni z Rzeszowa, Lublina i Krakowa - przypadł dr Tatianie Kożak-Siara, Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu.
Swoją obecnością zaszczycili organizatorów integrujący lokalne środowisko przedsiębiorców z nauką i teorię z praktyką - przedstawiciele Rady Biznesu funkcjonującej przy Instytucie Ekonomii i Zarządzania, jak również interesariusze zewnętrzni z partnerskich instytucji.
Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli naukowcy reprezentujący: Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych, Instytut Badań Regionalnych im. M.I. Doliszniego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie, jak również Charkowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Simona Kuznetsa oraz Narodową Akademię Nauk Ukrainy w Odessie i Narodową Akademię Nauk Prawnych Ukrainy w Charkowie.