Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Back to Top

Wydarzenia

PWSTE podczas 25. kwesty na Starym Cmentarzu w dniu 1 listopada 2017 r.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
20171101 Kwesta

W dniu 1 listopada br. nasza Uczelnia wzorem lat ubiegłych włączyła się w kwestę na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków Starego Cmentarza w Jarosławiu. Na zorganizowaną po raz kolejny cykliczną akcję zbierania datków od odwiedzających groby odpowiedzieli JM Rektor PWSTE, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Rejman, któremu towarzyszyli kwestujący pracownicy i studenci, w tym przebywający w Jarosławiu zagraniczni uczestnicy programu Erasmus+.

Kwota, jaką udało się uzbierać podczas tegorocznej zbiórki obejmującej także polskie groby w Jaworowie na Ukrainie wynosi 7 632,78 zł. 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 W PWSTE W JAROSŁAWIU

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
40

W piątek, 6 października 2017 r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu świętowała uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018!

Zgodnie z tradycją uroczystość zorganizowaną w Centrum Kultury Akademickiej, poprzedziła Msza Św. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił Metropolita Przemyski, JE Ks. Abp Adam Szal przy współkoncelebrze zaproszonego duchowieństwa z Archiprezbiterem Jarosławskim, ks. Prałatem Andrzejem Surowcem.

W kazaniu będącym przestrogą przed zmarnowanymi szansami oraz niewykorzystywaniem możliwości i darów otrzymanych z woli opatrzności bożej, Ksiądz Arcybiskup zaznaczył, że wśród darów szczególne miejsce zajmuje otrzymany od Pana Boga czas. Podobnie, jak dar zdrowia, umiejętności i intelektualnych zdolności, czy też dar spotkania drugiego człowieka. Metropolita zauważył również, że „mamy tutaj w Jarosławiu niezwykły dar, w postaci Uczelni, trzeba Go rozwijać, dostrzegając w pracy akademickiej także walor duszpasterski”. Pamiętając jednocześnie, że „ (…) ze sposobu używania tych darów będziemy kiedyś rozliczeni, w kontekście niesamowitego daru wolności i otrzymanych talentów, czy też silnej osobowości, które połączone umożliwiają dokonywanie wielkich czynów...”.

 

Spotkania organizacyjne Dyrekcji Instytutów PWSTE w Jarosławiu ze studentami I roku

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
spotkania I rok

W dniu 2 października 2017 r. zakończyły się trwające od 28 września spotkania organizacyjne studentów I roku studiów stacjonarnych z Dyrekcją Instytutów PWSTE w Jarosławiu. Podczas tzw. Dnia Adaptacyjnego przekazano Pierwszakom niezbędne informacje dotyczące spraw organizacyjnych, zapoznając ich jednocześnie ze specyfiką studiów na danym kierunku.
Spotkanie z Dyrekcją Instytutów: Stosunków Międzynarodowych, Ekonomii i Zarządzania, Inżynierii Technicznej oraz Humanistycznego i Ochrony Zdrowia, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, przedstawicielami Centrum Obsługi Studentów i Działu Informatyki miało na celu zaprezentowanie planu najbliższych dni oraz zapoznanie młodzieży z najistotniejszymi informacjami, dotyczącymi funkcjonowania PWSTE.

Zwracano również uwagę na korzyści, jakie niesie ze sobą udział w programie Unii Europejskiej Erasmus+.

Intensywny kurs języka polskiego dla obcokrajowców

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
20170925 29 kurs j polskiego

W dniach 25-29 września 2017 r. PWSTE w Jarosławiu kolejny raz przystąpiła do realizacji projektu bezpłatnego kursu języka polskiego dla obcokrajowców. Organizatorem wydarzenia była mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej. Wśród kursantów przeważała młodzież pochodząca z Ukrainy. Dla słuchaczy została przygotowana oferta intensywnego kursu języka polskiego. Wśród kierunków wybranych przez sąsiadów zza wschodniej granicy znalazły się: bezpieczeństwo wewnętrzne, kosmetologia i pielęgniarstwo.

Student PWSTE w Jarosławiu zajął II miejsce w konkursie „Erasmus i ja"

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
p70312 104233

Dział Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu z wielką satysfakcją informuje, że student naszej Uczelni, Viktor Matush, który semestr letni roku akademickiego 2016/2017 spędził w Hiszpanii na Politecnica de Cartagena studiując w ramach programu Erasmus +, zajął II miejsce w konkursie „Erasmus i ja”.
Aby wziąć udział w konkursie należało przygotować pracę w dowolnej formie na temat swojego uczestnictwa w Erasmusie. Viktor przygotował filmik, który zaprezentujemy w późniejszym terminie.
Viktor Matush jest studentem II roku informatyki i w okresie 31 stycznia do 23 czerwca br. studiował na Politecnica de Cartagena w Hiszpanii, otrzymując stypendium Erasmus+ POWER.
Prace konkursowe miały stanowić odpowiedź na pytanie: w jaki sposób udział w projekcie zmienił życie beneficjentów programu, dlaczego warto było przystąpić do Erasmusa lub jakich zmian spodziewają się po uczestnictwie w projekcie. Jury konkursowe oceniało nie tylko sposób wykonania prac i ich estetykę, ale zgodność z tematem i oryginalną interpretację.
Organizatorem konkursu był Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, a nad jego przebiegiem bezpośrednio czuwali pracownicy Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, odpowiedzialni za promocję Funduszy Europejskich.

SERDECZNE GRATULACJE!

Asystent Dziekana ds. Prawnych, Administracyjnych i Organizacyjnych Wydziału Zarządzania Universytetu Preszowskiego na Słowacji w PWSTE w Jarosławiu w ramach Erasmusa+

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
20170814 18 Jozef Bujnak

W dniach 14-18 sierpnia 2017 r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu gościła Asystenta Dziekana ds. Prawnych, Administracyjnych i Organizacyjnych Wydziału Zarządzania słowackiego Universytetu Preszowskiego w ramach Erasmusa+

Reprezentacja z amerykańskiego Uniwersytetu New Haven w PWSTE

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
New Haven

W dniu 21 czerwca br. JM Rektor PWSTE w Jarosławiu, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Rejman spotkał się z goszczącą w naszej Uczelni grupą amerykańskich studentów z Uniwersytetu w New Haven. Pan Rektor zaprezentował młodzieży ofertę dydaktyczną Uczelni. Mówiono o możliwościach stojących przed kandydatami oraz absolwentami, porównując wybrane kwestie dotyczące konkretnych kierunków studiowania ze szczególnym akcentem na bezpieczeństwo wewnętrzne.

ERASMUS+ STAFF MOBILITY FOR TEACHING - Usak University in Turkey. Wykładowca z tureckiego Uniwersytetu Usak z wykładami w PWSTE w Jarosławiu

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
Usak University

ERASMUS+ STAFF MOBILITY FOR TEACHING - Usak University in Turkey. Wykładowca z tureckiego Uniwersytetu Usak z wykładami w PWSTE w Jarosławiu.

W dniach 8-13 czerwca br. do PWSTE w Jarosławiu z wykładami przyjechała MUTAF BETUL, reprezentująca turecki Usak University. Pobyt, w ramach którego zorganizowano wykłady dla studentów filologii angielskiej oraz pedagogiki stanowił realizację programu Erasmus+ i skoncentrowany był wokół Instytutu Humanistycznego. Za realizację projektu oraz organizację pobytu odpowiadała mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej. Wykłady poświęcono na wprowadzenie do współczesnej tureckiej kultury. Przedstawione zostały kwestie edukacji nauczycieli języków obcych w Turcji oraz problematyczne zagadnienia dla uczących się języka angielskiego. Podczas spotkania zorganizowano burzę mózgów poświęconą możliwościom współpracy merytorycznej ze studentami i kadrą. Prelegentka starała się odpowiedzieć na pytanie, jak uczy się języka angielskiego i fonetyki w Turcji, prezentując metody i podejście do tych kwestii.

ERASMUS+ STAFF MOBILITY FOR TRAINING - Harran University in Turkey. Naukowcy z tureckiego Uniwersytetu Harran w PWSTE w Jarosławiu

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
Harran University

W dniach 6-8 czerwca 2017 r. Dział Współpracy Międzynarodowej PWSTE w Jarosławiu kierowany przez mgr Magdalenę Bojarską gościł wykładowców z tureckiego Uniwersytetu Harran w Şanlıurfa. Podczas pobytu goście spotkali się z JM Rektorem, prof. nadzw dr. hab. Krzysztofem Rejmanem odbierając dyplom potwierdzający program szkoleniowy w ramach programu Erasmus+ w PWSTE w Jarosławiu, za którego realizację odpowiadała mgr Magdalena Bojarska.

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA DOBROCZYNNOŚĆ, FILANTROPIA I PRACA SOCJALNA w PWSTE w Jarosławiu

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
2017608 konferencja

W dniu 8 czerwca 2017 r. w PWSTE w Jarosławiu odbyła się III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „DOBROCZYNNOŚĆ, FILANTROPIA I PRACA SOCJALNA”. Uroczystego otwarcia obrad w imieniu JM Rektora naszej Uczelni, prof. nadzw. dr. hab. Krzysztofa Rejmana dokonał dr inż. Ryszard Pukała, Prorektor ds. Studenckich.

W założeniu organizatorów priorytetem konferencji była szeroko rozumiana promocja pracy socjalnej, działalności pracowników socjalnych oraz pomocy społecznej ze zwróceniem szczególnej uwagi na codzienne problemy grupy zawodowej pracowników realizujących zadania pomocy społecznej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele środowiska akademickiego oraz praktycy w zawodzie, przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu.