Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Back to Top

Wydarzenia

PWSTE podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
20170111
W dniu 11 stycznia 2017 r. delegacja jarosławskiej PWSTE wzięła udział w Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym Programu Erasmus+ zorganizowanym na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Wydarzenie zainaugurowało obchody 30-lecia programu Erasmus.
Z 16 sesji warsztatowych przeprowadzonych przez ekspertów z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ wybraliśmy te, które dotyczyły szkolnictwa wyższego. Wysłuchaliśmy prezentacji przedstawionych podczas panelu 5 zatytułowanego Erasmus+ dla sektora szkolnictwa wyższego: Akcja 1 mobilność z krajami programu i krajami partnerskimi oraz modułu 13 poświęconego zagadnieniom Erasmusa+ dla sektora szkolnictwa wyższego w kontekście projektów wielostronnych.
Uczestnicy spotkania zapoznali się z ofertą programu Erasmus+. Omówione zostały zasady dotyczące wnioskowania o środki finansowe, w tym formularze wniosków jak również kwestie poświęcone realizacji projektów oraz ich rozliczania.
Bardzo cenna była możliwość bezpośredniej rozmowy z ekspertami, którzy udzielali praktycznych wskazówek w rozwiązywaniu pojawiających się wątpliwości na etapie realizacji projektów. Dodatkowo przedstawiono ofertę programu eTwinning oraz Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.
Delegacja naszej Uczelni składała się z Koordynatora Instytucjonalnego Programu Erasmus+, mgr Magdaleny Bojarskiej, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej oraz Koordynatorów Instytutowych w osobach: dr inż. Katarzyna Kucab-Bąk, mgr. inż. Marka Zarychta, dr. Marcina Warchoły i mgr. Krzysztofa Markowskiego.

PWSTE w Jarosławiu podczas Orszaku Trzech Króli

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
20170106 Orszak

W obchodzoną 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego, określaną potocznie jako „Święto Trzech Króli" ulicami naszego miasta przeszedł, organizowany już po raz szósty w Jarosławiu, Orszak Trzech Króli. Niosący duchowe przesłanie wszystkim mieszkańcom Orszak w tym roku zawierał dodatkowo wiele elementów nawiązujących do jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.
Składały się na niego barwne korowody - europejski, afrykański i azjatycki, które wyruszyły jednocześnie w samo południe w procesjach prowadzonych ulicami miasta sprzed jarosławskich kościołów: Chrystusa Króla, Ojców Reformatów i Miłosierdzia Bożego. Każdym, oznaczonym innym kolorem, kierował jeden z królów.
Gościem Honorowym jarosławskiego Orszaku był Metropolita Przemyski, JE Ks. Abp Adam Szal i Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera. Głównym organizatorem koordynującym przedsięwzięcie od sześciu lat jest Archiprezbiter Jarosławski, Ks. Prałat Andrzej Surowiec, który poprowadził przygotowywaną cały rok, uroczystość.

Prezentacje studentów zagranicznych z Erasmusa+ swoich krajów i uniwersytetów

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
20161208 Erasmus

Ośmiu studentów zagranicznych pochodzących z Hiszpanii i Turcji przebywających w PWSTE w Jarosławiu w ramach programu Erasmus+, spotkało się ze studentami I roku studiów magisterskich z zarządzania, prezentując swoje kraje i uniwersytety. Wydarzenie zostało zorganizowane i poprowadzone przez mgr Magdalenę Bojarską, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej w ramach zajęć dra Dariusza Kłaka. W bardzo ciekawych wystąpieniach goście opowiadali o zaletach studiowania za granicą, zachęcając jednocześnie studentów naszej Uczelni do wyjazdów oferowanych przez program Erasmus+ funkcjonujący w PWSTE w Jarosławiu. Jako pierwszy głos zabrał student zarządzania Emir Koroglu, reprezentujący Wydział Turystyki tureckiego Adnan Menderes University położonego w mieście Aydın, na który składa się 16 wydziałów. Opisano historię Uczelni, porównując koszty utrzymania, które są zbliżone do naszego miasta.

JM Rektor PWSTE nawiązuje współpracę z kolejnymi uczelniami na Ukrainie

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
Odessa

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu wzbogaciła się o nowego partnera zagranicznego, którym stał się Odeski Narodowy Uniwersytet Morski. Podczas wizyty JM Rektora, prof. nadzw. dra hab. Krzysztofa Rejmana na Ukrainie podpisane zostało porozumienie z uczelnią reprezentowaną przez JM Rektora ONMU, prof. dr. inż. Sergii Rudenko. W trakcie pobytu za wschodnią granicą podpisano łącznie 3 umowy, na które składały się również dwa odnowione porozumienia: z kierowanym przez prof. Borisa Bourkinsky’ego, Instytutem Badań Ekologiczno-Ekonomicznych i Problemów Rynku Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Odessie, a także z Odeskim Instytutem Handlowo-Ekonomicznym Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Handlowo-Ekonomicznego w Odessie (stara nazwa Odeski Instytut Finansów Ukraińskiego Państwowego Uniwersytetu Finansów i Handlu Międzynarodowego), reprezentowanym przez Dyrektora, prof. dr. hab. Yaroslava Kvacha.
Instytucje podejmą starania zmierzające do wymiany doświadczeń w edukacji i działalności naukowej zawierając porozumienia określające ramowe zasady współpracy partnerskiej, celem osiągnięcia wysokiego poziomu studiów oraz rozwoju badań naukowych.

Wyjazd studentów z Erasmusa+ do Zamku w Łańcucie w ramach poznawania kultury polskiej

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
20161129

W dniu 29 listopada 2016 r. z inicjatywy mgr Magdaleny Bojarskiej, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, będącej Koordynatorem Instytucjonalnym programu Erasmus+, studenci z zagranicy przebywający w PWSTE w Jarosławiu na semestralnym i dwusemestralnym stypendium w ramach programu Erasmus+ uczestniczyli w wyjeździe do Muzeum Zamku w Łańcucie. Studenci poznali historię Zamku Lubomirskich i Potockich w Łańcucie, będącego jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Słynie on ze znakomitych wnętrz mieszkalnych, jak również niezwykle interesującej kolekcji pojazdów konnych. Erasmusi na własne oczy obejrzeli zespół pałacowy otoczony przez stary, malowniczy park w stylu angielskim, w którym wznoszą się liczne pawilony i zabudowania gospodarcze, związane z minionym życiem codziennym łańcuckiej rezydencji. Anglojęzyczny przewodnik zaprezentował młodzieży zarówno Zamek, jak i Stajnię i Wozownię.

Spotkanie studentów I roku obcokrajowców PWSTE w Jarosławiu w dniu 23.11.2016 r.

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
20161123

W dniu 23 listopada 2016 r. w Auli Czerwonej Biblioteki odbyło się obowiązkowe spotkanie ze studentami I roku obcokrajowcami. Poprowadziła je mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, która odpowiadała za organizację przedsięwzięcia, mającego na celu zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami studiowania. Jednocześnie zaproszono do skorzystania z dwóch rodzajów wyjazdów zagranicznych w ramach programu stypendialnego Erasmus+. Studenci dowiedzieli się, że mają możliwość wyjechać na studia semestralne lub całoroczne do zagranicznej uczelni pobierając miesięczne stypendium w granicach 300-500 euro, jak również na praktykę do zagranicznej instytucji z miesięcznym stypendium, które wynosi od 400 do 600 euro.

Wizyta delegacji z charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego i Narodowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych w PWSTE w Jarosławiu

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
Prof. Vnukova

W dniach 7-8 listopada 2016 r. w murach PWSTE w Jarosławiu gościliśmy prof. dr hab. Nataliyę Vnukovą z charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Simona Kuznetsa, z którym prowadzimy współpracę w ramach programu Erasmus+ oraz umowy o bilateralnym partnerstwie. Celem wizyty było zacieśnienie istniejącej współpracy oraz podjęcie dialogu dotyczącego nawiązania nowego partnerstwa w zakresie kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne z Narodowym Uniwersytetem Spraw Wewnętrznych, reprezentowanym przez Tarasa Golopycha z Działu Współpracy z Zagranicą. Rozmawiano o możliwości współorganizacji konferencji i publikacji artykułów w uczelnianych wydawnictwach.

PWSTE podczas 24. kwesty na Starym Cmentarzu w dniu 1 listopada 2016 r. ze studentami Erasmus+

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
20161101

W dniu 1 listopada br. nasza Uczelnia wzorem lat ubiegłych włączyła się w kwestę na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków Starego Cmentarza w Jarosławiu. Na zorganizowaną po raz kolejny cykliczną akcję zbierania datków od odwiedzających groby odpowiedzieli JM Rektor PWSTE w Jarosławiu, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Rejman, któremu towarzyszyli kwestujący pracownicy i studenci, także z Erasmusa+. Kwota, jaką udało się uzbierać podczas tegorocznej zbiórki obejmującej także polskie groby w Jaworowie na Ukrainie wynosi 6992,87 zł.

Intensywny kurs języka polskiego dla obcokrajowców

Drukuj Drukuj E-mail E-mail
20160919 23

W dniach 19-23 września 2016 r. PWSTE w Jarosławiu przystąpiła do realizacji projektu bezpłatnego kursu języka polskiego dla obcokrajowców. Organizatorem wydarzenia, w ramach którego zaplanowano także ciekawą ofertę pozadydaktyczną była mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej. Wśród kursantów przeważała młodzież pochodząca z Ukrainy (Jaworów, Czerniowce, Mościska, Lwów, Złoczów, Iljicziwsk, Hłynyci, Czortków, Lisznia), aczkolwiek na zajęcia uczęszczał także przedstawiciel Hiszpanii. Dla słuchaczy została przygotowana oferta intensywnego kursu języka polskiego. Wśród kierunków wybranych przez sąsiadów zza wschodniej granicy znalazły się: bezpieczeństwo wewnętrzne, filologia angielska, kosmetologia, informatyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie I i II stopnia oraz elektronika i telekomunikacja.